ကူးယူခြင်း
142.86 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၁:၂၂:၀၂
1.58%
-40.01%
0.00
0.00
အမြတ်
-66.04 USD
Thần Tài
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၂ ၁၁:၂၂:၀၂
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-66.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
142.86 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00