၁၄.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၃၁:၄၀
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.06976
1.08246
အမြတ်
1.83 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1555538129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၂.၂၀၂၄ ၁၀:၃၁:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06976
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
1.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.08246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၅၀:၀၈
၀၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၁၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.34597
1.34483
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1555903282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၈:၅၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34597
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၄ ၁၅:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၀:၃၅:၀၇
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.34389
1.34715
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1555784773
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၄ ၀၀:၃၅:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၂.၂၀၂၄ ၁၇:၀၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34715
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၇
၂၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.35037
1.34684
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1555570137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35037
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၀၀:၂၅
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.08795
1.085
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1555538128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၀၀:၂၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.085
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၀၇
၂၄.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.08863
1.09168
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1555369816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08863
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.09168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၁၃
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၄၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.08842
1.08544
အမြတ်
0.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1555369817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၄:၀၀:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၄ ၁၆:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.08544
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၁၁:၀၇
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၀၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.34857
1.34507
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1555372073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၀၆:၁၁:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34857
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၁.၂၀၂၄ ၂၁:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34507
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၀၁:၂၅:၀၈
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.34934
1.35291
အမြတ်
0.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1555281151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၀၁:၂၅:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34934
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.35291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၁၁
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.09358
1.0906
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554958571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09358
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၄ ၁၀:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.0906
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၁၅:၁၃
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.33807
1.34154
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1555080825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၀၂:၁၅:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.34154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၀၆
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.09379
1.09684
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554958545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၄ ၁၇:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.09684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၁:၅၀:၀၈
၀၃.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.3323
1.33587
အမြတ်
0.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1554818212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၄ ၀၁:၅၀:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၄ ၁၅:၄၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.33587
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၇.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၁၆
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.79
1.32148
1.32846
အမြတ်
4.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1554679613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၃၀:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.32148
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.79
ပြင်ပ
1.32846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.13 USD
၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၀:၀၇
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၁၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.11
1.10623
1.09972
အမြတ်
-7.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554734940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၀၀:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10623
လဲလှယ်ခြင်း
-0.19 USD
စုစုပေါင်း
-7.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၄ ၁၂:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.11
ပြင်ပ
1.09972
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.41 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၀၀:၁၆
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၁၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.0764
1.11381
အမြတ်
-5.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554168415
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၀၀:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0764
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
-5.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11381
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.58 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၅၄:၃၂
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.09375
1.11381
အမြတ်
-2.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554338826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၅၄:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09375
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
-3.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11381
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.99 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၁၅:၀၆
၂၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.34132
1.32116
အမြတ်
-2.29 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1554360537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၁၅:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-2.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.29 USD
၂၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၂:၀၆
၂၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.33111
1.32116
အမြတ်
-1.13 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1554564875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၂:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.33111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၁၁
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၇:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.67104
0.67116
အမြတ်
0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1554326404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67104
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၇:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.67116
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၁၆
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.11
0.67089
0.66836
အမြတ်
0.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1554326408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.66836
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၀:၁၁
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.35768
1.35412
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1554029723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၀:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35768
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.35412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၄၅:၀၆
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.66067
0.66282
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1554119036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၄၅:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66067
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.66282
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၀၀:၀၇
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၅၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.07657
1.07961
အမြတ်
0.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554168408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၀၀:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07657
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.07961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၄၅:၁၁
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.11
0.65971
0.65751
အမြတ်
0.24 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1554119037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၄၅:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65971
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.65751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၀၉
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၄၇:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.11
0.65752
0.66007
အမြတ်
0.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1554009570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၂:၃၀:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65752
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.66007
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၀၅:၁၆
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.08804
1.08421
အမြတ်
0.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553912837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၀၅:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.08421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၀၅:၁၅
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.08803
1.08421
အမြတ်
0.58 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553912836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၀၅:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08803
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.08421
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၅:၀၅
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.79
1.34991
1.35564
အမြတ်
3.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#1553933751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၅:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34991
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.79
ပြင်ပ
1.35564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.33 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၀၅:၁၄
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၃၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.11
0.66107
0.65852
အမြတ်
0.28 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553912833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၀၅:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66107
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
0.65852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၀၅
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၄၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
0.66376
0.65772
အမြတ်
0.30 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553846727
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.65772
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၀
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
0.66086
0.66112
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553746166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.66112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၁၃:၃၁
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
0.66687
0.66112
အမြတ်
0.29 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553810130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၁၃:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.66112
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၅၆
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၀၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.65601
0.66069
အမြတ်
0.23 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553614539
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၂၀:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.65601
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၀၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.66069
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၄၃:၀၇
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၃၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.3
1.09516
1.09256
အမြတ်
0.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553574043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၄၃:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.09516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.09256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၁၂
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၃၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.3
1.08993
1.09256
အမြတ်
-0.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553521629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08993
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၃၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.09256
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၁:၅၅:၄၁
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၅၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.0946
1.09357
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553566124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၁:၅၅:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0946
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၅၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.09357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၄၅:၀၆
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၅၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.08504
1.09248
အမြတ်
-0.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553427113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၄၅:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.09248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၁:၁၆:၀၆
၁၅.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.08681
1.08382
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553378877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၁:၁၆:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.08382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၂၃:၃၉
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.07071
1.07597
အမြတ်
1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553148846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၂၃:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07071
လဲလှယ်ခြင်း
-0.18 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.07597
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.40 USD
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၂၃:၀၈
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.3
1.06755
1.0679
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553162402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၂၃:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.0679
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.11 USD
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၅၃:၄၂
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၂၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.23296
1.23296
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1553147629
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၅၃:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.23296
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၃၈:၅၇
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၃၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.64437
0.64452
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553037842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၃၈:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၁၁
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၃၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
0.63829
0.64452
အမြတ်
-0.31 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553002672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.63829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၃၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.64452
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၀၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၂၀:၄၆
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၃၆:၃၃
ရောင်းချမှု
0.1
0.6503
0.64448
အမြတ်
0.58 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1553083533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၂၀:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.64448
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၃၁.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၆:၃၁
၀၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၂၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.63259
0.63846
အမြတ်
0.29 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#1552962042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၆:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.63259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.63846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၅.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၆
၃၁.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၀၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21713
1.21845
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1552788899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၉:၁၅:၀၇
၂၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၅၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.22276
1.21839
အမြတ်
0.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1552727912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၉:၁၅:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22276
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၅၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21839
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၃
၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21542
1.22043
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1552687517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.22043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၂
၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21542
1.22043
အမြတ်
0.15 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1552687515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.22043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD