Демо горим
12.06.2024 16:15:48
12.06.2024 22:57:07
Зарах
0.05
1.0825
1.08072
Ашиг
8.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928380
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:15:48
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0825
Солих
0.00 USD
Нийт
8.90 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:07
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.90 USD
12.06.2024 16:15:49
12.06.2024 22:57:05
Зарах
0.05
1.0825
1.08072
Ашиг
8.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928382
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:15:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0825
Солих
0.00 USD
Нийт
8.90 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:05
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.90 USD
12.06.2024 16:15:47
12.06.2024 22:57:04
Зарах
0.05
1.08251
1.08071
Ашиг
9.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928378
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:15:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08251
Солих
0.00 USD
Нийт
9.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:04
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08071
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.00 USD
12.06.2024 16:15:50
12.06.2024 22:57:04
Зарах
0.05
1.08252
1.08071
Ашиг
9.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928384
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:15:50
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08252
Солих
0.00 USD
Нийт
9.05 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:04
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08071
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.05 USD
12.06.2024 16:32:49
12.06.2024 22:57:03
Зарах
0.05
1.08361
1.08072
Ашиг
14.45 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929145
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08361
Солих
0.00 USD
Нийт
14.45 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:03
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.45 USD
12.06.2024 16:32:48
12.06.2024 22:57:03
Зарах
0.05
1.08359
1.08072
Ашиг
14.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929142
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:48
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08359
Солих
0.00 USD
Нийт
14.35 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:03
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.35 USD
12.06.2024 16:32:51
12.06.2024 22:57:02
Зарах
0.05
1.08361
1.08072
Ашиг
14.45 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929149
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:51
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08361
Солих
0.00 USD
Нийт
14.45 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:02
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.45 USD
12.06.2024 16:32:50
12.06.2024 22:57:02
Зарах
0.05
1.08361
1.08072
Ашиг
14.45 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929147
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:50
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08361
Солих
0.00 USD
Нийт
14.45 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:02
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.45 USD
12.06.2024 17:54:23
12.06.2024 22:57:01
Зарах
0.05
1.08474
1.08072
Ашиг
20.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933307
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:23
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08474
Солих
0.00 USD
Нийт
20.10 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:01
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.10 USD
12.06.2024 17:54:18
12.06.2024 22:57:01
Зарах
0.05
1.08473
1.08072
Ашиг
20.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933301
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08473
Солих
0.00 USD
Нийт
20.05 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:01
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.05 USD
12.06.2024 17:54:16
12.06.2024 22:57:01
Зарах
0.05
1.08472
1.08072
Ашиг
20.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933298
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08472
Солих
0.00 USD
Нийт
20.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:01
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.00 USD
12.06.2024 17:54:24
12.06.2024 22:57:00
Зарах
0.05
1.08474
1.08072
Ашиг
20.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933309
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08474
Солих
0.00 USD
Нийт
20.10 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:00
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08072
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.10 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:15
Авах
0.05
1.083
1.08472
Ашиг
8.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786791
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
8.60 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:15
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08472
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.60 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:13
Авах
0.05
1.083
1.08473
Ашиг
8.65 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786795
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
8.65 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:13
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08473
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.65 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:12
Авах
0.05
1.083
1.08474
Ашиг
8.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786803
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
8.70 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:12
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08474
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.70 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:12
Авах
0.05
1.083
1.08474
Ашиг
8.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786796
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
8.70 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:12
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08474
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.70 USD
07.06.2024 20:50:49
12.06.2024 16:15:46
Авах
0.05
1.08032
1.08251
Ашиг
10.95 USD
EURUSD
Гэрээ
#116860707
Нээх огноо цаг
07.06.2024 20:50:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08032
Солих
0.00 USD
Нийт
10.95 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 16:15:46
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08251
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.95 USD
07.06.2024 20:50:46
12.06.2024 16:15:44
Авах
0.05
1.08031
1.08251
Ашиг
11.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116860705
Нээх огноо цаг
07.06.2024 20:50:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08031
Солих
0.00 USD
Нийт
11.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 16:15:44
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08251
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.00 USD
07.06.2024 20:50:54
12.06.2024 16:15:43
Авах
0.05
1.08031
1.08251
Ашиг
11.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116860710
Нээх огноо цаг
07.06.2024 20:50:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08031
Солих
0.00 USD
Нийт
11.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 16:15:43
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08251
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.00 USD
10.06.2024 00:06:04
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.078
1.082
Ашиг
20.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545625
Нээх огноо цаг
10.06.2024 00:06:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.078
Солих
0.00 USD
Нийт
20.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.00 USD
10.06.2024 00:06:04
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.078
1.082
Ашиг
20.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545623
Нээх огноо цаг
10.06.2024 00:06:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.078
Солих
0.00 USD
Нийт
20.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.00 USD
10.06.2024 00:06:04
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.078
1.082
Ашиг
20.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545617
Нээх огноо цаг
10.06.2024 00:06:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.078
Солих
0.00 USD
Нийт
20.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.00 USD
10.06.2024 00:06:04
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.078
1.082
Ашиг
20.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545614
Нээх огноо цаг
10.06.2024 00:06:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.078
Солих
0.00 USD
Нийт
20.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
20.00 USD
10.06.2024 06:53:26
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.076
1.082
Ашиг
30.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545438
Нээх огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.076
Солих
0.00 USD
Нийт
30.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
30.00 USD
10.06.2024 06:53:26
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.076
1.082
Ашиг
30.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545433
Нээх огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.076
Солих
0.00 USD
Нийт
30.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
30.00 USD
10.06.2024 06:53:26
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.076
1.082
Ашиг
30.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545430
Нээх огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.076
Солих
0.00 USD
Нийт
30.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
30.00 USD
10.06.2024 06:53:26
12.06.2024 15:32:33
Авах
0.05
1.076
1.082
Ашиг
30.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116545425
Нээх огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.076
Солих
0.00 USD
Нийт
30.00 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:32:33
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
30.00 USD
11.06.2024 12:23:55
12.06.2024 15:30:23
Авах
0.05
1.07508
1.078
Ашиг
14.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#116895043
Нээх огноо цаг
11.06.2024 12:23:55
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07508
Солих
0.00 USD
Нийт
14.60 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:30:23
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.078
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.60 USD
11.06.2024 12:23:54
12.06.2024 15:30:23
Авах
0.05
1.07508
1.078
Ашиг
14.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#116895041
Нээх огноо цаг
11.06.2024 12:23:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07508
Солих
0.00 USD
Нийт
14.60 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:30:23
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.078
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.60 USD
11.06.2024 12:23:53
12.06.2024 15:30:23
Авах
0.05
1.07508
1.078
Ашиг
14.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#116895039
Нээх огноо цаг
11.06.2024 12:23:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07508
Солих
0.00 USD
Нийт
14.60 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:30:23
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.078
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
14.60 USD
11.06.2024 14:26:37
12.06.2024 11:06:04
Авах
0.05
1.07293
1.075
Ашиг
10.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#116897985
Нээх огноо цаг
11.06.2024 14:26:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07293
Солих
0.00 USD
Нийт
10.35 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:06:04
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.35 USD
11.06.2024 14:26:40
12.06.2024 11:06:02
Авах
0.05
1.07293
1.075
Ашиг
10.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#116897991
Нээх огноо цаг
11.06.2024 14:26:40
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07293
Солих
0.00 USD
Нийт
10.35 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:06:02
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.35 USD
11.06.2024 14:26:39
12.06.2024 11:06:02
Авах
0.05
1.07293
1.075
Ашиг
10.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#116897989
Нээх огноо цаг
11.06.2024 14:26:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07293
Солих
0.00 USD
Нийт
10.35 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:06:02
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.35 USD
11.06.2024 14:26:38
12.06.2024 11:06:02
Авах
0.05
1.07293
1.075
Ашиг
10.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#116897987
Нээх огноо цаг
11.06.2024 14:26:38
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07293
Солих
0.00 USD
Нийт
10.35 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:06:02
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.35 USD
11.06.2024 13:49:02
12.06.2024 11:05:54
Авах
0.05
1.07375
1.075
Ашиг
6.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#116896845
Нээх огноо цаг
11.06.2024 13:49:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07375
Солих
0.00 USD
Нийт
6.25 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:05:54
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.25 USD
11.06.2024 13:48:59
12.06.2024 11:05:50
Авах
0.05
1.07378
1.075
Ашиг
6.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#116896838
Нээх огноо цаг
11.06.2024 13:48:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07378
Солих
0.00 USD
Нийт
6.10 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:05:50
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.10 USD
11.06.2024 13:49:01
12.06.2024 11:05:50
Авах
0.05
1.07375
1.075
Ашиг
6.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#116896843
Нээх огноо цаг
11.06.2024 13:49:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07375
Солих
0.00 USD
Нийт
6.25 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:05:50
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.25 USD
11.06.2024 13:49:00
12.06.2024 11:05:50
Авах
0.05
1.07376
1.075
Ашиг
6.20 USD
EURUSD
Гэрээ
#116896841
Нээх огноо цаг
11.06.2024 13:49:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07376
Солих
0.00 USD
Нийт
6.20 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 11:05:50
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.20 USD
10.06.2024 07:23:00
11.06.2024 06:11:52
Авах
0.05
1.07507
1.07684
Ашиг
8.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#116870819
Нээх огноо цаг
10.06.2024 07:23:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07507
Солих
0.00 USD
Нийт
8.85 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 06:11:52
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.07684
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.85 USD
10.06.2024 07:23:02
11.06.2024 06:11:51
Авах
0.05
1.07507
1.07684
Ашиг
8.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#116870823
Нээх огноо цаг
10.06.2024 07:23:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07507
Солих
0.00 USD
Нийт
8.85 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 06:11:51
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.07684
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.85 USD
10.06.2024 07:23:01
11.06.2024 06:11:51
Авах
0.05
1.07507
1.07684
Ашиг
8.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#116870821
Нээх огноо цаг
10.06.2024 07:23:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07507
Солих
0.00 USD
Нийт
8.85 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 06:11:51
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.07684
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.85 USD
10.06.2024 13:49:24
10.06.2024 19:38:12
Авах
0.05
1.0736
1.0756
Ашиг
10.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116877205
Нээх огноо цаг
10.06.2024 13:49:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0736
Солих
0.00 USD
Нийт
10.00 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 19:38:12
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.0756
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.00 USD
10.06.2024 13:49:23
10.06.2024 19:36:53
Авах
0.05
1.07361
1.0756
Ашиг
9.95 USD
EURUSD
Гэрээ
#116877203
Нээх огноо цаг
10.06.2024 13:49:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07361
Солих
0.00 USD
Нийт
9.95 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 19:36:53
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.0756
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.95 USD
10.06.2024 13:49:22
10.06.2024 19:36:53
Авах
0.05
1.0736
1.0756
Ашиг
10.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116877201
Нээх огноо цаг
10.06.2024 13:49:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0736
Солих
0.00 USD
Нийт
10.00 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 19:36:53
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.0756
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.00 USD
10.06.2024 13:49:21
10.06.2024 19:36:36
Авах
0.05
1.07361
1.0756
Ашиг
9.95 USD
EURUSD
Гэрээ
#116877199
Нээх огноо цаг
10.06.2024 13:49:21
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07361
Солих
0.00 USD
Нийт
9.95 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 19:36:36
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.0756
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.95 USD
09.05.2024 17:05:47
10.06.2024 06:53:26
Зарах
0.05
1.07673
1.076
Ашиг
3.65 USD
EURUSD
Гэрээ
#116288849
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:05:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07673
Солих
0.00 USD
Нийт
3.65 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.076
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.65 USD
09.05.2024 17:05:46
10.06.2024 06:53:26
Зарах
0.05
1.07673
1.076
Ашиг
3.65 USD
EURUSD
Гэрээ
#116288847
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:05:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07673
Солих
0.00 USD
Нийт
3.65 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.076
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.65 USD
09.05.2024 17:05:45
10.06.2024 06:53:26
Зарах
0.05
1.07674
1.076
Ашиг
3.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#116288844
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:05:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07674
Солих
0.00 USD
Нийт
3.70 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 06:53:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.076
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.70 USD
09.05.2024 17:28:35
10.06.2024 06:44:21
Зарах
0.05
1.07731
1.07654
Ашиг
3.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#116290175
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:28:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07731
Солих
0.00 USD
Нийт
3.85 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 06:44:21
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.07654
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.85 USD
09.05.2024 17:28:33
10.06.2024 06:44:20
Зарах
0.05
1.07735
1.07654
Ашиг
4.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#116290170
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:28:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07735
Солих
0.00 USD
Нийт
4.05 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 06:44:20
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.07654
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.05 USD