Демо горим
20.05.2024 17:13:03
20.05.2024 17:15:15
Авах
0.01
1.27088
1.27075
Ашиг
-0.13 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21485007
Нээх огноо цаг
20.05.2024 17:13:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27088
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.13 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 17:15:15
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27075
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.13 USD
20.05.2024 07:11:39
20.05.2024 07:32:06
Авах
0.01
1.27082
1.27084
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21465910
Нээх огноо цаг
20.05.2024 07:11:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27082
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 07:32:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27084
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.05.2024 18:06:43
17.05.2024 18:40:26
Авах
0.01
1.27027
1.26946
Ашиг
-0.81 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21450785
Нээх огноо цаг
17.05.2024 18:06:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27027
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.81 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 18:40:26
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26946
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.81 USD
17.05.2024 18:03:04
17.05.2024 18:04:34
Авах
0.01
1.27031
1.27009
Ашиг
-0.22 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21450576
Нээх огноо цаг
17.05.2024 18:03:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27031
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.22 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 18:04:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27009
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.22 USD
17.05.2024 17:34:17
17.05.2024 17:46:28
Авах
0.01
1.26845
1.26939
Ашиг
0.94 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21449004
Нээх огноо цаг
17.05.2024 17:34:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26845
Солих
0.00 USD
Нийт
0.94 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 17:46:28
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26939
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.94 USD
10.05.2024 16:52:42
10.05.2024 17:11:22
Авах
0.01
1.25367
1.25199
Ашиг
-1.68 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21296772
Нээх огноо цаг
10.05.2024 16:52:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25367
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.68 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:11:22
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25199
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.68 USD
23.04.2024 10:30:04
09.05.2024 17:32:10
Авах
0.01
1.06856
1.07775
Ашиг
9.19 USD
EURUSD
Гэрээ
#20884210
Нээх огноо цаг
23.04.2024 10:30:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06856
Солих
0.00 USD
Нийт
9.19 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 17:32:10
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07775
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.19 USD
06.05.2024 17:07:02
09.05.2024 17:32:06
Зарах
0.01
1.07846
1.07781
Ашиг
0.65 USD
EURUSD
Гэрээ
#21180829
Нээх огноо цаг
06.05.2024 17:07:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07846
Солих
0.00 USD
Нийт
0.65 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 17:32:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07781
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.65 USD
09.05.2024 14:08:05
09.05.2024 17:32:05
Авах
0.01
1.0728
1.07776
Ашиг
4.96 USD
EURUSD
Гэрээ
#21257116
Нээх огноо цаг
09.05.2024 14:08:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0728
Солих
0.00 USD
Нийт
4.96 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 17:32:05
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07776
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.96 USD
08.05.2024 07:02:58
09.05.2024 12:41:27
Зарах
0.01
1.07395
1.07288
Ашиг
1.07 USD
EURUSD
Гэрээ
#21220204
Нээх огноо цаг
08.05.2024 07:02:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07395
Солих
0.00 USD
Нийт
1.07 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 12:41:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07288
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.07 USD
08.05.2024 07:02:56
09.05.2024 12:41:25
Авах
0.01
1.24849
1.24792
Ашиг
-0.57 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21220201
Нээх огноо цаг
08.05.2024 07:02:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24849
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.57 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 12:41:25
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.24792
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.57 USD
07.05.2024 19:07:37
07.05.2024 19:52:32
Авах
0.01
1.07711
1.077
Ашиг
-0.11 USD
EURUSD
Гэрээ
#21211383
Нээх огноо цаг
07.05.2024 19:07:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07711
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.11 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 19:52:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.077
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.11 USD
07.05.2024 19:07:28
07.05.2024 19:52:28
Зарах
0.01
1.25344
1.25291
Ашиг
0.53 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21211377
Нээх огноо цаг
07.05.2024 19:07:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.25344
Солих
0.00 USD
Нийт
0.53 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 19:52:28
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25291
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.53 USD
07.05.2024 17:35:51
07.05.2024 18:45:24
Авах
0.01
1.07761
1.07721
Ашиг
-0.40 USD
EURUSD
Гэрээ
#21208580
Нээх огноо цаг
07.05.2024 17:35:51
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07761
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.40 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 18:45:24
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07721
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.40 USD
07.05.2024 17:35:41
07.05.2024 18:45:22
Зарах
0.01
1.25548
1.25376
Ашиг
1.72 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21208576
Нээх огноо цаг
07.05.2024 17:35:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.25548
Солих
0.00 USD
Нийт
1.72 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 18:45:22
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25376
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.72 USD
06.05.2024 14:19:06
06.05.2024 16:57:10
Зарах
0.01
1.25759
1.25835
Ашиг
-0.76 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21174288
Нээх огноо цаг
06.05.2024 14:19:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.25759
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.76 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 16:57:10
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25835
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.76 USD
06.05.2024 14:19:07
06.05.2024 16:57:09
Авах
0.01
1.07725
1.07858
Ашиг
1.33 USD
EURUSD
Гэрээ
#21174291
Нээх огноо цаг
06.05.2024 14:19:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07725
Солих
0.00 USD
Нийт
1.33 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 16:57:09
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07858
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.33 USD
06.05.2024 10:43:19
06.05.2024 12:04:39
Зарах
0.01
1.07633
1.07686
Ашиг
-0.53 USD
EURUSD
Гэрээ
#21169881
Нээх огноо цаг
06.05.2024 10:43:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07633
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.53 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 12:04:39
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07686
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.53 USD
06.05.2024 10:43:18
06.05.2024 12:04:35
Авах
0.01
1.25705
1.25806
Ашиг
1.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21169878
Нээх огноо цаг
06.05.2024 10:43:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25705
Солих
0.00 USD
Нийт
1.01 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 12:04:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25806
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.01 USD
03.05.2024 16:51:44
06.05.2024 10:33:06
Зарах
0.01
1.07761
1.07682
Ашиг
0.79 USD
EURUSD
Гэрээ
#21151134
Нээх огноо цаг
03.05.2024 16:51:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07761
Солих
0.00 USD
Нийт
0.79 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 10:33:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07682
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.79 USD
03.05.2024 16:51:43
06.05.2024 10:33:05
Авах
0.01
1.25722
1.25713
Ашиг
-0.09 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21151129
Нээх огноо цаг
03.05.2024 16:51:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25722
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.09 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 10:33:05
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25713
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.09 USD
03.05.2024 15:54:01
03.05.2024 16:45:31
Зарах
0.01
1.25975
1.25689
Ашиг
2.86 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21147026
Нээх огноо цаг
03.05.2024 15:54:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.25975
Солих
0.00 USD
Нийт
2.86 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 16:45:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25689
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.86 USD
03.05.2024 15:54:02
03.05.2024 16:45:30
Авах
0.01
1.07917
1.07783
Ашиг
-1.34 USD
EURUSD
Гэрээ
#21147030
Нээх огноо цаг
03.05.2024 15:54:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07917
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.34 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 16:45:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07783
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.34 USD
02.05.2024 04:59:49
03.05.2024 15:54:05
Авах
0.01
1.07159
1.07926
Ашиг
7.67 USD
EURUSD
Гэрээ
#21104164
Нээх огноо цаг
02.05.2024 04:59:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07159
Солих
0.00 USD
Нийт
7.67 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 15:54:05
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07926
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.67 USD
02.05.2024 04:59:46
03.05.2024 15:54:04
Зарах
0.01
1.25307
1.2599
Ашиг
-6.83 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21104161
Нээх огноо цаг
02.05.2024 04:59:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.25307
Солих
0.00 USD
Нийт
-6.83 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 15:54:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2599
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-6.83 USD
03.05.2024 03:57:25
03.05.2024 15:30:44
Зарах
0.01
1.07313
1.08018
Ашиг
-7.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#21133639
Нээх огноо цаг
03.05.2024 03:57:25
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07313
Солих
0.00 USD
Нийт
-7.05 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 15:30:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08018
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-7.05 USD
03.05.2024 03:57:24
03.05.2024 15:30:43
Авах
0.01
1.25452
1.26304
Ашиг
8.52 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21133636
Нээх огноо цаг
03.05.2024 03:57:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25452
Солих
0.00 USD
Нийт
8.52 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 15:30:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26304
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.52 USD
01.05.2024 11:52:12
02.05.2024 04:59:27
Авах
0.01
1.06649
1.07147
Ашиг
4.98 USD
EURUSD
Гэрээ
#21077269
Нээх огноо цаг
01.05.2024 11:52:12
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06649
Солих
0.00 USD
Нийт
4.98 USD
Хаах огноо цаг
02.05.2024 04:59:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07147
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.98 USD
01.05.2024 11:52:14
02.05.2024 04:59:26
Зарах
0.01
1.24897
1.25305
Ашиг
-4.08 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21077272
Нээх огноо цаг
01.05.2024 11:52:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.24897
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.08 USD
Хаах огноо цаг
02.05.2024 04:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25305
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4.08 USD
29.04.2024 04:36:25
29.04.2024 14:46:55
Зарах
0.01
1.0713
1.07138
Ашиг
-0.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#21006173
Нээх огноо цаг
29.04.2024 04:36:25
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0713
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.08 USD
Хаах огноо цаг
29.04.2024 14:46:55
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07138
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.08 USD
29.04.2024 04:36:24
29.04.2024 14:46:54
Авах
0.01
1.2522
1.25332
Ашиг
1.12 USD
GBPUSD
Гэрээ
#21006171
Нээх огноо цаг
29.04.2024 04:36:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2522
Солих
0.00 USD
Нийт
1.12 USD
Хаах огноо цаг
29.04.2024 14:46:54
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25332
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.12 USD
25.04.2024 12:01:53
29.04.2024 04:36:24
Зарах
0.01
1.07234
1.07135
Ашиг
0.99 USD
EURUSD
Гэрээ
#20946766
Нээх огноо цаг
25.04.2024 12:01:53
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07234
Солих
0.00 USD
Нийт
0.99 USD
Хаах огноо цаг
29.04.2024 04:36:24
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07135
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.99 USD
25.04.2024 12:01:53
29.04.2024 04:36:23
Авах
0.01
1.25209
1.25204
Ашиг
-0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20946764
Нээх огноо цаг
25.04.2024 12:01:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25209
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
29.04.2024 04:36:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25204
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
25.04.2024 10:56:29
25.04.2024 12:01:52
Зарах
0.01
1.07221
1.07239
Ашиг
-0.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#20944832
Нээх огноо цаг
25.04.2024 10:56:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07221
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.18 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 12:01:52
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07239
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.18 USD
25.04.2024 10:56:28
25.04.2024 12:01:52
Авах
0.01
1.25087
1.25204
Ашиг
1.17 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20944829
Нээх огноо цаг
25.04.2024 10:56:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25087
Солих
0.00 USD
Нийт
1.17 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 12:01:52
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25204
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.17 USD
25.04.2024 09:51:16
25.04.2024 10:56:28
Зарах
0.01
1.07221
1.07226
Ашиг
-0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#20942910
Нээх огноо цаг
25.04.2024 09:51:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07221
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 10:56:28
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07226
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
25.04.2024 09:51:15
25.04.2024 10:56:27
Авах
0.01
1.24978
1.25082
Ашиг
1.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20942905
Нээх огноо цаг
25.04.2024 09:51:15
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24978
Солих
0.00 USD
Нийт
1.04 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 10:56:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.25082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.04 USD
24.04.2024 22:08:36
25.04.2024 09:51:15
Зарах
0.01
1.06984
1.07226
Ашиг
-2.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#20934751
Нээх огноо цаг
24.04.2024 22:08:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06984
Солих
0.00 USD
Нийт
-2.42 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 09:51:15
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07226
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-2.42 USD
24.04.2024 22:08:36
25.04.2024 09:51:14
Авах
0.01
1.2463
1.24973
Ашиг
3.43 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20934748
Нээх огноо цаг
24.04.2024 22:08:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2463
Солих
0.00 USD
Нийт
3.43 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 09:51:14
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.24973
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.43 USD
24.04.2024 05:06:03
24.04.2024 22:08:35
Зарах
0.01
1.07083
1.06989
Ашиг
0.94 USD
EURUSD
Гэрээ
#20908798
Нээх огноо цаг
24.04.2024 05:06:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07083
Солих
0.00 USD
Нийт
0.94 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 22:08:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06989
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.94 USD
24.04.2024 05:06:02
24.04.2024 22:08:35
Авах
0.01
1.24615
1.24624
Ашиг
0.09 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20908795
Нээх огноо цаг
24.04.2024 05:06:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24615
Солих
0.00 USD
Нийт
0.09 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 22:08:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.24624
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.09 USD
23.04.2024 17:09:31
24.04.2024 05:06:02
Зарах
0.01
1.06944
1.07089
Ашиг
-1.45 USD
EURUSD
Гэрээ
#20898626
Нээх огноо цаг
23.04.2024 17:09:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06944
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.45 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 05:06:02
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07089
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.45 USD
23.04.2024 17:09:31
24.04.2024 05:06:01
Авах
0.01
1.24366
1.24611
Ашиг
2.45 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20898623
Нээх огноо цаг
23.04.2024 17:09:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24366
Солих
0.00 USD
Нийт
2.45 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 05:06:01
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.24611
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.45 USD
23.04.2024 15:01:57
23.04.2024 17:09:31
Зарах
0.01
1.06752
1.06949
Ашиг
-1.97 USD
EURUSD
Гэрээ
#20892514
Нээх огноо цаг
23.04.2024 15:01:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06752
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.97 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 17:09:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06949
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.97 USD
23.04.2024 15:01:56
23.04.2024 17:09:30
Авах
0.01
1.24065
1.24359
Ашиг
2.94 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20892511
Нээх огноо цаг
23.04.2024 15:01:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24065
Солих
0.00 USD
Нийт
2.94 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 17:09:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.24359
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.94 USD
23.04.2024 14:25:32
23.04.2024 15:01:56
Зарах
0.01
1.06699
1.06756
Ашиг
-0.57 USD
EURUSD
Гэрээ
#20891709
Нээх огноо цаг
23.04.2024 14:25:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06699
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.57 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 15:01:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06756
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.57 USD
23.04.2024 14:25:31
23.04.2024 15:01:55
Авах
0.01
1.23894
1.24061
Ашиг
1.67 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20891707
Нээх огноо цаг
23.04.2024 14:25:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.23894
Солих
0.00 USD
Нийт
1.67 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 15:01:55
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.24061
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.67 USD
23.04.2024 11:36:47
23.04.2024 14:25:31
Авах
0.01
1.23889
1.23886
Ашиг
-0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20886480
Нээх огноо цаг
23.04.2024 11:36:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.23889
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 14:25:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.23886
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
23.04.2024 11:36:47
23.04.2024 14:25:31
Зарах
0.01
1.06816
1.06705
Ашиг
1.11 USD
EURUSD
Гэрээ
#20886484
Нээх огноо цаг
23.04.2024 11:36:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06816
Солих
0.00 USD
Нийт
1.11 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 14:25:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06705
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.11 USD
23.04.2024 06:56:53
23.04.2024 11:36:46
Авах
0.01
1.23516
1.23883
Ашиг
3.67 USD
GBPUSD
Гэрээ
#20879840
Нээх огноо цаг
23.04.2024 06:56:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.23516
Солих
0.00 USD
Нийт
3.67 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 11:36:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.23883
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.67 USD