សង្ខេប

90.759
លក់
10
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
90.769
ទិញ
1.287
គិតជាពិន្ទុ (1m)
1.44%
គិតជាភាគរយ (1m)
79.5%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.76%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

00:05 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

New Zealand Dollar vs Japanise Yen
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
JPY
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 NZD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.68 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
6,041 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-16,666 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី