សង្ខេប

1.08791
លក់
90
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
1.08881
ទិញ
0.03085
គិតជាពិន្ទុ (1m)
2.92%
គិតជាភាគរយ (1m)
66.7%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.1%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

00:05 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-5,904 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
4,288 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី