សង្ខេប

0.85563
លក់
85
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
0.85648
ទិញ
-0.01464
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-1.68%
គិតជាភាគរយ (1m)
95.2%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.45%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

00:05 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Euro vs Great Britan
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
GBP
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 EUR
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
1.27 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3,672 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
2,216 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី