@Shadi1012

-99.27 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

You need to stop wasting time and start to copy my trade now, don't miss any more profits we are making over 10% Per month! This is the best way to turn $1000 into $10k but you need to start as soon as possible!

សង្ខេប

កម្ពុជា
ប្រទេស
214 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~554 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~300 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
39
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
10 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2023
0%
កក្កដា 2023
0%
សីហា 2023
0%
កញ្ញា 2023
67.72%
តុលា 2023
0%
វិច្ជិកា 2023
36.51%
ធ្នូ 2023
29.57%
មករា 2024
31.06%
កុម្ភៈ 2024
23.78%
មីនា 2024
-99.92%
មេសា 2024
82.5%
ឧសភា 2024
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2023
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2023
ហានិភ័យ0
សីហា 2023
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2023
ហានិភ័យ4
តុលា 2023
ហានិភ័យ5
វិច្ជិកា 2023
ហានិភ័យ5
ធ្នូ 2023
ហានិភ័យ4
មករា 2024
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2024
ហានិភ័យ3
មីនា 2024
ហានិភ័យ7
មេសា 2024
ហានិភ័យ10
ឧសភា 2024
0
មិថុនា 2023
0
កក្កដា 2023
0
សីហា 2023
0
កញ្ញា 2023
0
តុលា 2023
0
វិច្ជិកា 2023
3
ធ្នូ 2023
20
មករា 2024
27
កុម្ភៈ 2024
54
មីនា 2024
54
មេសា 2024
40
ឧសភា 2024

ទ្រព្យសកម្មជួញដូរពេញនិយម

XAUUSD
Gold vs US Dollar
222
ជួញដូរ
81.1%
មានចំណេញ
BTCUSD
Bitcoin vs US Dollar
19
ជួញដូរ
47.4%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
18
ជួញដូរ
50%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound vs US Dollar
8
ជួញដូរ
75%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound vs Japanese Yen
2
ជួញដូរ
50%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro vs US Dollar
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

270
ជួញដូរ  សរុប
82.3%
ទំនិញ
10.7%
រូបិយប័ណ្ណ
7%
កាក់ Crypto