حالت آزمایشی

FUND خرید ۲۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۰

نیکی 225 : بازار سهام ژاپن همچنان در حال اصلاح است

شاخص سهام پیشرو ژاپن NI 225 همچنان نزدیک به 38576.0 تعدیل می کند. دوره انتشار گزارش‌های شرکت‌ها به پایان رسیده است، بنابراین گزارش‌های کلان اقتصادی و وضعیت بازار اوراق داخلی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪0%‪ فروش
‪100%‪ خرید