حالت آزمایشی

FUND خرید ۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱

یورو در برابر دلار آمریکا : قیمت ها به سطح حمایت 1.0737 سقوط کردند

جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد سیاست پولی به 1.0737 سقوط کرد.

بیشتر

TECH خرید ۱۰.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸

یورو در برابر دلار آمریکا : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد می باشد.

در نمودار روزانه، موج رو به بالا B ایجاد می شود، که در آن موج اول 1 از (A) از B تشکیل شد، یک اصلاح رو به پایین به عنوان موج دوم 2 از (A) از B، و موج سوم 3 از (A) به پایان رسید. B توسعه می یابد. در حال حاضر، یک اصلاح داخلی به عنوان موج دوم از سطح پایین تر ii از 3 تشکیل شده است، و موج سوم iii از 3 آغاز شده است، که در آن موج (iii) از iii در حال توسعه است. اگر این فرض درست باشد، جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا به منطقه 1.1140-1.1470 رشد خواهد کرد. در این سناریو، حد ضرر حروج از معاملات خرید قیمت 1.0783 می باشد.

بیشتر

FUND خرید ۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۵۰

یورو در برابر دلار آمریکا : بانک مرکزی اروپا نرخ بهره اصلی خود را به 4.25 درصد کاهش داد

این هفته، جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا پویایی مبهم داشت: ابتدا به بالاترین حد چهار ماهه در حدود 1.0915 رسید، سپس برخی از موقعیت های به دست آمده خود را از دست داد و به 1.0853 سقوط کرد، اما در دو جلسه معاملاتی گذشته دوباره رشد کرد.

بیشتر

TECH خرید ۰۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۲۳

یورو در برابر دلار آمریکا : تجزیه و تحلیل سطوح مورب

با وجود کاهش محلی دلار آمریکا و آمارهای اقتصاد کلان خنثی اتحادیه اروپا، جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا در روند اصلاحی 1.0888 حرکت می کند.

بیشتر

FUND فروش ۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۷

یورو در برابر دلار آمریکا : این ابزار در محدوده 1.0808-1.0875 قرار دارد

در حالی که منتظر تصمیم در مورد سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه هستیم، جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا بین 1.0808 و 1.0875 ثابت حرکت می کند.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش

احساسات بازار

‪94.05%‪ فروش
‪5.95%‪ خرید