حالت آزمایشی

FUND خرید ۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۶

کک 40 : قیمت از خط حمایت کانال صعودی 8500.0–8000.0 دور می شود

قیمت شاخص CAC 40 در بحبوحه پایان انتشار گزارشات شرکتی و وضعیت باثبات در بازار اوراق قرضه، روی 8205.0 باقی می ماند.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪0%‪ فروش
‪100%‪ خرید