Chế độ demo
BTCUSD
28402.60
Báo giá
22.88%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.03057
Báo giá
-1.39%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
1824.39
Báo giá
13.97%
Thay đổi (1m)
AAVUSD
74.0
Báo giá
-3.90%
Thay đổi (1m)
DGBUSD
0.00962
Báo giá
-12.15%
Thay đổi (1m)
NULUSD
0.2772
Báo giá
4.13%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
37.60
Báo giá
-12.35%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.51220
Báo giá
36.33%
Thay đổi (1m)
DGEUSD
0.0764
Báo giá
-4.62%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
93.48
Báo giá
0.14%
Thay đổi (1m)
STXUSD
0.890
Báo giá
3.13%
Thay đổi (1m)
DOTUSD
6.27
Báo giá
-0.48%
Thay đổi (1m)
YGGUSD
0.257
Báo giá
-14.90%
Thay đổi (1m)
FILUSD
5.63
Báo giá
-12.58%
Thay đổi (1m)
CHZUSD
0.1198
Báo giá
-8.06%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
0.39190
Báo giá
12.07%
Thay đổi (1m)
YFIUSD
8749.00
Báo giá
-3.18%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
314.8000
Báo giá
4.76%
Thay đổi (1m)
REFUSD
0.00272
Báo giá
-15.00%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
124.10
Báo giá
-5.19%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.06422
Báo giá
-7.28%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
156.60
Báo giá
4.33%
Thay đổi (1m)
ICPUSD
5.14
Báo giá
-11.07%
Thay đổi (1m)
SIAUSD
0.00418
Báo giá
-5.86%
Thay đổi (1m)
SOLUSD
21.03
Báo giá
-3.75%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.06665
Báo giá
-2.80%
Thay đổi (1m)
MTCUSD
1.107
Báo giá
-6.90%
Thay đổi (1m)
WAVUSD
2.11
Báo giá
-14.57%
Thay đổi (1m)
SNDUSD
0.6243
Báo giá
-7.92%
Thay đổi (1m)
AVXUSD
17.62
Báo giá
3.46%
Thay đổi (1m)
DSHUSD
58.5
Báo giá
-17.95%
Thay đổi (1m)
KAVUSD
0.872
Báo giá
1.99%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
12.29
Báo giá
1.74%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
1.5590
Báo giá
-6.70%
Thay đổi (1m)
UNIUSD
6.13
Báo giá
-4.22%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
1.1934
Báo giá
3.92%
Thay đổi (1m)
NEAUSD
1.971
Báo giá
-11.46%
Thay đổi (1m)
ATOUSD
11.14
Báo giá
-8.46%
Thay đổi (1m)
VETUSD
0.02321
Báo giá
-13.59%
Thay đổi (1m)
TLMUSD
0.0202
Báo giá
-6.91%
Thay đổi (1m)
LNKUSD
7.52
Báo giá
4.59%
Thay đổi (1m)
ILVUSD
59.5
Báo giá
-21.30%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
685.00
Báo giá
-11.84%
Thay đổi (1m)
MSKUSD
6.021
Báo giá
61.42%
Thay đổi (1m)
ALIUSD
1.56
Báo giá
-13.81%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00329
Báo giá
-18.36%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.10850
Báo giá
26.16%
Thay đổi (1m)
SUNUSD
0.00649
Báo giá
-2.84%
Thay đổi (1m)
MNAUSD
0.5883
Báo giá
-5.51%
Thay đổi (1m)
THTUSD
1.065
Báo giá
-5.75%
Thay đổi (1m)
ALGUSD
0.2202
Báo giá
-9.53%
Thay đổi (1m)
AXSUSD
8.36
Báo giá
-12.73%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00551
Báo giá
-14.97%
Thay đổi (1m)
ANTUSD
2.511
Báo giá
-5.67%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
3.094
Báo giá
-4.57%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00132
Báo giá
-28.65%
Thay đổi (1m)
ALPUSD
2.2804
Báo giá
-24.61%
Thay đổi (1m)
COMUSD
43.1
Báo giá
-11.13%
Thay đổi (1m)
ITAUSD
0.2211
Báo giá
-6.94%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
1.1160
Báo giá
-1.59%
Thay đổi (1m)
SNTUSD
4.406
Báo giá
-9.86%
Thay đổi (1m)
DATUSD
0.03855
Báo giá
-5.26%
Thay đổi (1m)
ENJUSD
0.406
Báo giá
-10.96%
Thay đổi (1m)
GLMUSD
0.3790
Báo giá
-10.40%
Thay đổi (1m)
MBTUSD
28.40
Báo giá
22.89%
Thay đổi (1m)
STRUSD
0.3998
Báo giá
-5.95%
Thay đổi (1m)
USDMBT
0.03521100
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)