Chế độ demo

@DGE

12.17 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 15%

Kami Trade Gold Index
Contact Admin untuk follow.
Very High Risk... Jangan Follow kalau tak sure setting.
Boleh blown your prisipal.
Terima Kasih.

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
182 ngày
Trong bảng xếp hạng
~2 200 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 7 2022
0%
Th 8 2022
0%
Th 9 2022
0%
Th 10 2022
0%
Th 11 2022
5.03%
Th 12 2022
6.18%
Th 1 2023
-0.95%
Th 2 2023
-18.64%
Th 3 2023
90.08%
Th 4 2023
-28.96%
Tháng 5 2023
-7.64%
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2022
rủi ro0
Th 8 2022
rủi ro0
Th 9 2022
rủi ro0
Th 10 2022
rủi ro0
Th 11 2022
rủi ro6
Th 12 2022
rủi ro5
Th 1 2023
rủi ro5
Th 2 2023
rủi ro6
Th 3 2023
rủi ro6
Th 4 2023
rủi ro8
Tháng 5 2023
rủi ro7
Th 6 2023
0
Th 7 2022
0
Th 8 2022
0
Th 9 2022
0
Th 10 2022
0
Th 11 2022
0
Th 12 2022
0
Th 1 2023
0
Th 2 2023
0
Th 3 2023
0
Th 4 2023
0
Tháng 5 2023
0
Th 6 2023

Các công cụ phổ biến

XAUUSD
Spot Gold
4454
giao dịch
66.5%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound to US Dollar
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

4458
Tổng giá trị các giao dịch
99.9%
Hàng hóa
0.1%
Tiền tệ