Chế độ demo

@OttaiFX

49.45 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

*Minimum Copy Usd100*

*Recommended deposit Usd200 and above*

*Trade using ECN Standard Account*

*Setting Fixed size per Entry*
Usd100 ~ Usd200 - 0.01
Usd300 ~ Usd400 - 0.02
Usd500 ~ Usd600 - 0.03
Usd700 ~ Usd800 - 0.04
Usd900 ~ Usd1000 - 0.05
And so on..
For bigger deposit please add 0.01(lotsize) for every usd200

*Scalping/Intraday Trade*

*Target profit 20%-40% monthly*

PLEASE UNTICK OPEN ORDER BOX

*Risk and Reward applied*

*Lets earn USD together*

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
13 ngày
Trong bảng xếp hạng
~104 USD
Tài sản cá nhân
~4 300 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
5
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 12 2021
0%
Th 1 2022
0%
Th 2 2022
0%
Th 3 2022
0%
Th 4 2022
0%
Tháng 5 2022
0%
Th 6 2022
0%
Th 7 2022
0%
Th 8 2022
0%
Th 9 2022
0%
Th 10 2022
49.45%
Th 11 2022
rủi ro0
Th 12 2021
rủi ro0
Th 1 2022
rủi ro0
Th 2 2022
rủi ro0
Th 3 2022
rủi ro0
Th 4 2022
rủi ro0
Tháng 5 2022
rủi ro0
Th 6 2022
rủi ro0
Th 7 2022
rủi ro0
Th 8 2022
rủi ro0
Th 9 2022
rủi ro0
Th 10 2022
rủi ro6
Th 11 2022
0
Th 12 2021
0
Th 1 2022
0
Th 2 2022
0
Th 3 2022
0
Th 4 2022
0
Tháng 5 2022
0
Th 6 2022
0
Th 7 2022
0
Th 8 2022
0
Th 9 2022
0
Th 10 2022
3
Th 11 2022

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro to US Dollar
92
giao dịch
94.6%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

92
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ