Chế độ demo

@Fire Phoenix

237.29 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

⭐️ Minimum deposit: $2.000

The Phoenix EA Trader is a 100% automatic trading system, which runs only on EUR / USD and is based on mathematical trend follow strategy.

Before big news in EUR or USD the EA automatically turns off as soon as NO more trades are running to avoid high price fluctuations.

Currency pairs: EURUSD

Tóm lược

Đức
Quốc gia
754 ngày
Trong bảng xếp hạng
~1 900 USD
Tài sản cá nhân
~200 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
40
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
1.26%
Th 6 2023
-28.57%
Th 7 2023
8.44%
Th 8 2023
4.34%
Th 9 2023
5.8%
Th 10 2023
8.54%
Th 11 2023
2.68%
Th 12 2023
6.51%
Th 1 2024
3.49%
Th 2 2024
3.22%
Th 3 2024
-4.32%
Th 4 2024
1.39%
Tháng 5 2024
rủi ro4
Th 6 2023
rủi ro6
Th 7 2023
rủi ro3
Th 8 2023
rủi ro2
Th 9 2023
rủi ro3
Th 10 2023
rủi ro4
Th 11 2023
rủi ro5
Th 12 2023
rủi ro3
Th 1 2024
rủi ro3
Th 2 2024
rủi ro3
Th 3 2024
rủi ro8
Th 4 2024
rủi ro3
Tháng 5 2024
58
Th 6 2023
54
Th 7 2023
52
Th 8 2023
50
Th 9 2023
48
Th 10 2023
48
Th 11 2023
46
Th 12 2023
43
Th 1 2024
45
Th 2 2024
45
Th 3 2024
45
Th 4 2024
41
Tháng 5 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
8855
giao dịch
75%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

8855
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ