Chế độ demo

@vietnamtrader10

Huynh Dang Khanh

194.69 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Tôi chuyên giao dịch về cặp ngoại tệ. AU, EU, UJ,
I usually trade with EURNZD, EURUSD, USDJPY.
TK copy khuyến nghị 500$ trở lên.
Minimum recommended copy account 500$ - copy according to capital ratio
Copy theo tỷ lệ quỹ.
In proportion to my fund
SDT: 0933.555.270 (ZALO) BOT bán liên hệ

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
240 ngày
Trong bảng xếp hạng
~8 500 USD
Tài sản cá nhân
~120 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
3
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
60.72%
Th 11 2023
18.91%
Th 12 2023
10.91%
Th 1 2024
12.08%
Th 2 2024
11.68%
Th 3 2024
22.94%
Th 4 2024
-6.51%
Tháng 5 2024
-3.37%
Th 6 2024
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro6
Th 10 2023
rủi ro6
Th 11 2023
rủi ro5
Th 12 2023
rủi ro3
Th 1 2024
rủi ro3
Th 2 2024
rủi ro3
Th 3 2024
rủi ro4
Th 4 2024
rủi ro5
Tháng 5 2024
rủi ro3
Th 6 2024
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
2
Th 10 2023
1
Th 11 2023
12
Th 12 2023
6
Th 1 2024
2
Th 2 2024
5
Th 3 2024
5
Th 4 2024
4
Tháng 5 2024
3
Th 6 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

AUDCADm
Australian Dollar vs Canadian Dollar
281
giao dịch
69.8%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

281
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ