Chế độ demo

@TradingS Capital

340.84 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 20%

LỢI NHUẬN BỀN VỮNG NHẤT LITEFINANCE
Hơn $600.000 trong 7 năm
Tăng +11.000%
5-15%/tháng

Vốn tối thiểu 1000$
Khuyến Nghị 5000$
Cài đặt mỗi 1000$ cho 1% khối lượng giao dịch
---
THE MOST SUSTAINABLE GROWTH PROFITS ON LITEFINANCE
Profit $600.000 over 7 years
Gain +11.000%
5-15% Monthly

Min Copy 1000$
Recommended 5000$
Setting: Each 1000$ for 1% of each trade's volume
---
History: bit.ly/MyFxBookTradingSCaptial
---
Managed by ThuVienTaiChinh.com
Telegram: T.me/taichinhthuvien

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
2.224 ngày
Trong bảng xếp hạng
~160 000 USD
Tài sản cá nhân
~120 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
79
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
0.71%
Th 2 2022
1.02%
Th 3 2022
2.97%
Th 4 2022
3.32%
Tháng 5 2022
1.71%
Th 6 2022
3.65%
Th 7 2022
2.2%
Th 8 2022
2.43%
Th 9 2022
5.65%
Th 10 2022
1.41%
Th 11 2022
2.26%
Th 12 2022
5.5%
Th 1 2023
rủi ro3
Th 2 2022
rủi ro2
Th 3 2022
rủi ro2
Th 4 2022
rủi ro2
Tháng 5 2022
rủi ro6
Th 6 2022
rủi ro6
Th 7 2022
rủi ro2
Th 8 2022
rủi ro2
Th 9 2022
rủi ro2
Th 10 2022
rủi ro5
Th 11 2022
rủi ro4
Th 12 2022
rủi ro2
Th 1 2023
14
Th 2 2022
15
Th 3 2022
19
Th 4 2022
32
Tháng 5 2022
33
Th 6 2022
39
Th 7 2022
62
Th 8 2022
61
Th 9 2022
93
Th 10 2022
77
Th 11 2022
66
Th 12 2022
76
Th 1 2023

Các công cụ phổ biến

NZDCAD
New Zealand Dollar to Canadian Dollar
1547
giao dịch
80.7%
Có lợi nhuận
AUDCAD
Australian Dollar to Canadian Dollar
916
giao dịch
82.2%
Có lợi nhuận
GBPSGD
British Pound to Singapore Dollar
790
giao dịch
83.4%
Có lợi nhuận
GBPCAD
British Pound to Canadian Dollar
477
giao dịch
81.1%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

3730
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ