08.03.2024 12:43:52
10.04.2024 10:50:56
خرید
0.01
0.54218
0.54877
منافع
‪0.09 USD‬
NZDCHF
سودا
#1557103519
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.03.2024 12:43:52
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.54218
سود
‪0.02 USD‬
کل
‪0.07 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.04.2024 10:50:56
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.54877
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.09 USD‬
03.04.2024 18:03:36
10.04.2024 10:50:54
فروخت
0.01
1.9277
1.91524
منافع
‪0.08 USD‬
GBPAUD
سودا
#1558042443
افتتاحی تاریخ اور وقت
03.04.2024 18:03:36
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.9277
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.08 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
10.04.2024 10:50:54
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.91524
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.08 USD‬
08.03.2024 05:01:54
08.03.2024 15:45:42
خرید
0.01
1.0734
1.07201
منافع
‪-0.01 USD‬
AUDNZD
سودا
#1557090124
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.03.2024 05:01:54
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.0734
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.03.2024 15:45:42
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.07201
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
08.03.2024 05:03:47
08.03.2024 09:39:31
خرید
0.01
2.07662
2.07238
منافع
‪-0.03 USD‬
GBPNZD
سودا
#1557090165
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.03.2024 05:03:47
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2.07662
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
08.03.2024 09:39:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2.07238
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
07.03.2024 11:33:18
07.03.2024 16:53:49
خرید
0.01
97.594
97.909
منافع
‪0.02 USD‬
AUDJPY
سودا
#1557052938
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 11:33:18
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
97.594
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 16:53:49
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
97.909
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
07.03.2024 14:12:42
07.03.2024 16:36:00
فروخت
0.01
1.27518
1.27648
منافع
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
سودا
#1557058699
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 14:12:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.27518
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 16:36:00
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.27648
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
07.03.2024 03:41:04
07.03.2024 04:01:40
فروخت
0.01
168.679
168.567
منافع
‪0.01 USD‬
CHFJPY
سودا
#1557035779
افتتاحی تاریخ اور وقت
07.03.2024 03:41:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
168.679
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 04:01:40
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
168.567
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
06.03.2024 12:49:06
07.03.2024 03:40:55
خرید
0.01
1.06965
1.0709
منافع
‪0.01 USD‬
AUDNZD
سودا
#1556995692
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 12:49:06
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.06965
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
07.03.2024 03:40:55
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.0709
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
06.03.2024 12:53:30
06.03.2024 13:42:20
خرید
0.01
1.66787
1.66642
منافع
‪-0.01 USD‬
EURAUD
سودا
#1556995748
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 12:53:30
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.66787
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 13:42:20
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.66642
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
06.03.2024 06:22:30
06.03.2024 10:54:13
خرید
0.01
1.27013
1.27219
منافع
‪0.02 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556981354
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 06:22:30
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.27013
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 10:54:13
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.27219
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
06.03.2024 09:00:57
06.03.2024 09:13:36
فروخت
0.01
97.632
97.494
منافع
‪0.01 USD‬
AUDJPY
سودا
#1556985063
افتتاحی تاریخ اور وقت
06.03.2024 09:00:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
97.632
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 09:13:36
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
97.494
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
05.03.2024 20:44:18
06.03.2024 07:10:53
فروخت
0.01
0.53782
0.53893
منافع
‪-0.01 USD‬
NZDCHF
سودا
#1556967643
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 20:44:18
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.53782
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
06.03.2024 07:10:53
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.53893
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
05.03.2024 11:03:44
05.03.2024 17:20:49
فروخت
0.01
150.422
149.937
منافع
‪0.03 USD‬
USDJPY
سودا
#1556938014
افتتاحی تاریخ اور وقت
05.03.2024 11:03:44
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
150.422
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 17:20:49
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
149.937
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.03 USD‬
04.03.2024 19:39:34
05.03.2024 10:27:53
فروخت
0.01
2115.73
2120.27
منافع
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
سودا
#1556916942
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.03.2024 19:39:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
2115.73
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.03.2024 10:27:53
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2120.27
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
01.03.2024 19:41:41
04.03.2024 14:03:42
فروخت
0.01
1.26563
1.26845
منافع
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556866961
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2024 19:41:41
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26563
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.03.2024 14:03:42
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.26845
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
04.03.2024 06:36:29
04.03.2024 11:31:14
خرید
0.01
1.71761
1.71865
منافع
‪0.01 USD‬
GBPCAD
سودا
#1556881463
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.03.2024 06:36:29
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.71761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.03.2024 11:31:14
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.71865
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
04.03.2024 06:36:34
04.03.2024 11:31:10
خرید
0.01
1.71761
1.71867
منافع
‪0.01 USD‬
GBPCAD
سودا
#1556881466
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.03.2024 06:36:34
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.71761
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
04.03.2024 11:31:10
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.71867
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
01.03.2024 07:18:57
01.03.2024 09:10:26
فروخت
0.01
1.26256
1.26355
منافع
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556816597
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2024 07:18:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26256
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2024 09:10:26
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.26355
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.01 USD‬
01.03.2024 01:27:21
01.03.2024 05:59:02
خرید
0.01
0.88266
0.88342
منافع
‪0.01 USD‬
AUDCAD
سودا
#1556808614
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2024 01:27:21
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.88266
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2024 05:59:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.88342
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
01.03.2024 01:26:00
01.03.2024 05:08:49
خرید
0.01
0.65002
0.65132
منافع
‪0.01 USD‬
AUDUSD
سودا
#1556808605
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.03.2024 01:26:00
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.65002
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.03.2024 05:08:49
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65132
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
29.02.2024 21:31:22
29.02.2024 21:52:55
خرید
0.01
2046.78
2044.59
منافع
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1556805152
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.02.2024 21:31:22
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2046.78
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.02.2024 21:52:55
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2044.59
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
29.02.2024 09:07:30
29.02.2024 10:10:23
خرید
0.01
2037.49
2035.71
منافع
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#1556758232
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.02.2024 09:07:30
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2037.49
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.02.2024 10:10:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2035.71
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
28.02.2024 05:05:32
28.02.2024 16:58:19
فروخت
0.01
98.206
97.935
منافع
‪0.02 USD‬
AUDJPY
سودا
#1556697189
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2024 05:05:32
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
98.206
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2024 16:58:19
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
97.935
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
28.02.2024 04:42:57
28.02.2024 16:58:18
فروخت
0.01
0.65282
0.64953
منافع
‪0.03 USD‬
AUDUSD
سودا
#1556696155
افتتاحی تاریخ اور وقت
28.02.2024 04:42:57
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65282
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
28.02.2024 16:58:18
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.64953
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.03 USD‬
26.02.2024 19:25:01
26.02.2024 20:05:55
خرید
0.01
2028.08
2028.69
منافع
‪0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1556637119
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.02.2024 19:25:01
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2028.08
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.02.2024 20:05:55
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2028.69
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
26.02.2024 05:25:27
26.02.2024 11:08:40
فروخت
0.01
0.65222
0.65148
منافع
‪0.01 USD‬
CADCHF
سودا
#1556607863
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.02.2024 05:25:27
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.65222
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.02.2024 11:08:40
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.65148
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
23.02.2024 11:31:35
23.02.2024 13:11:37
فروخت
0.01
1.26549
1.26788
منافع
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556571388
افتتاحی تاریخ اور وقت
23.02.2024 11:31:35
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26549
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2024 13:11:37
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.26788
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
22.02.2024 21:45:38
23.02.2024 05:01:47
خرید
0.01
2023.63
2024.51
منافع
‪0.01 USD‬
XAUUSD
سودا
#1556549445
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 21:45:38
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
2023.63
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
23.02.2024 05:01:47
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
2024.51
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
22.02.2024 00:07:25
22.02.2024 21:45:18
خرید
0.01
1.08236
1.08194
منافع
‪0.00 USD‬
EURUSD
سودا
#1556490563
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 00:07:25
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
1.08236
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 21:45:18
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08194
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
21.02.2024 07:14:29
22.02.2024 21:45:18
خرید
0.01
0.61872
0.61969
منافع
‪0.01 USD‬
NZDUSD
سودا
#1556460556
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 07:14:29
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
0.61872
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 21:45:18
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.61969
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
22.02.2024 05:10:29
22.02.2024 09:06:22
فروخت
0.01
0.88338
0.88575
منافع
‪-0.02 USD‬
AUDCAD
سودا
#1556499915
افتتاحی تاریخ اور وقت
22.02.2024 05:10:29
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.88338
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 09:06:22
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.88575
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
21.02.2024 06:57:40
22.02.2024 01:07:28
خرید
0.01
111.042
111.345
منافع
‪0.02 USD‬
CADJPY
سودا
#1556460280
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 06:57:40
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
111.042
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
22.02.2024 01:07:28
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
111.345
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬
16.02.2024 11:01:42
21.02.2024 20:51:04
فروخت
0.01
1.25751
1.26274
منافع
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556339640
افتتاحی تاریخ اور وقت
16.02.2024 11:01:42
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.25751
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.05 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2024 20:51:04
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.26274
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.05 USD‬
21.02.2024 13:26:34
21.02.2024 17:12:44
فروخت
0.01
1.07962
1.08201
منافع
‪-0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#1556470279
افتتاحی تاریخ اور وقت
21.02.2024 13:26:34
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.07962
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
21.02.2024 17:12:44
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.08201
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
14.02.2024 08:06:46
14.02.2024 09:00:02
فروخت
0.01
1.94848
1.94451
منافع
‪0.03 USD‬
GBPAUD
سودا
#1556248921
افتتاحی تاریخ اور وقت
14.02.2024 08:06:46
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.94848
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.02.2024 09:00:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.94451
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.03 USD‬
12.02.2024 15:20:07
14.02.2024 07:05:04
فروخت
0.01
1.26097
1.26054
منافع
‪0.00 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556162227
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.02.2024 15:20:07
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26097
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
14.02.2024 07:05:04
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.26054
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
12.02.2024 15:20:08
13.02.2024 12:18:27
فروخت
0.01
1.26094
1.26651
منافع
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
سودا
#1556162237
افتتاحی تاریخ اور وقت
12.02.2024 15:20:08
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26094
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.06 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
13.02.2024 12:18:27
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.26651
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.06 USD‬
08.02.2024 03:53:12
09.02.2024 17:24:02
فروخت
0.01
1.6997
1.69923
منافع
‪0.00 USD‬
GBPCAD
سودا
#1556052734
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2024 03:53:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.6997
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.02.2024 17:24:02
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.69923
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
08.02.2024 03:53:12
09.02.2024 14:01:32
فروخت
0.01
1.6997
1.69606
منافع
‪0.03 USD‬
GBPCAD
سودا
#1556052733
افتتاحی تاریخ اور وقت
08.02.2024 03:53:12
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.6997
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
09.02.2024 14:01:32
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.69606
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.03 USD‬
04.02.2024 21:54:23
05.02.2024 12:04:14
فروخت
0.01
42632.3
43227.51
منافع
‪-0.06 USD‬
BTCUSD
سودا
#1555910519
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.02.2024 21:54:23
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
42632.3
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.06 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.02.2024 12:04:14
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
43227.51
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.06 USD‬
04.02.2024 21:54:22
05.02.2024 00:39:38
فروخت
0.01
42632.3
42356.84
منافع
‪0.03 USD‬
BTCUSD
سودا
#1555910518
افتتاحی تاریخ اور وقت
04.02.2024 21:54:22
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
42632.3
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
05.02.2024 00:39:38
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
42356.84
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.03 USD‬
01.02.2024 09:06:02
01.02.2024 18:08:22
فروخت
0.01
1.26568
1.27016
منافع
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
سودا
#1555801610
افتتاحی تاریخ اور وقت
01.02.2024 09:06:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.26568
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.02.2024 18:08:22
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.27016
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.04 USD‬
30.01.2024 16:53:45
01.02.2024 09:22:18
فروخت
0.01
0.8609
0.86468
منافع
‪-0.05 USD‬
USDCHF
سودا
#1555700123
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.01.2024 16:53:45
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.8609
سود
‪-0.01 USD‬
کل
‪-0.04 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
01.02.2024 09:22:18
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.86468
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.05 USD‬
30.01.2024 21:05:26
31.01.2024 16:31:30
فروخت
0.01
0.82111
0.82455
منافع
‪-0.03 USD‬
NZDCAD
سودا
#1555711141
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.01.2024 21:05:26
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.82111
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.03 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.01.2024 16:31:30
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.82455
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.03 USD‬
30.01.2024 11:42:31
31.01.2024 16:11:20
فروخت
0.01
0.61272
0.61498
منافع
‪-0.02 USD‬
NZDUSD
سودا
#1555685958
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.01.2024 11:42:31
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.61272
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
31.01.2024 16:11:20
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.61498
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
30.01.2024 16:22:02
30.01.2024 17:26:34
فروخت
0.01
1.34251
1.34474
منافع
‪-0.02 USD‬
USDCAD
سودا
#1555698294
افتتاحی تاریخ اور وقت
30.01.2024 16:22:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.34251
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪-0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
30.01.2024 17:26:34
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.34474
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪-0.02 USD‬
29.01.2024 20:31:28
30.01.2024 11:26:31
فروخت
0.01
0.86376
0.86369
منافع
‪0.00 USD‬
USDCHF
سودا
#1555660680
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.01.2024 20:31:28
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.86376
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.00 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
30.01.2024 11:26:31
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.86369
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.00 USD‬
25.01.2024 21:26:04
29.01.2024 09:09:07
فروخت
0.01
0.88707
0.88627
منافع
‪0.01 USD‬
AUDCAD
سودا
#1555576718
افتتاحی تاریخ اور وقت
25.01.2024 21:26:04
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
0.88707
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.01.2024 09:09:07
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
0.88627
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
29.01.2024 01:30:02
29.01.2024 09:09:06
فروخت
0.01
1.64748
1.64548
منافع
‪0.01 USD‬
EURAUD
سودا
#1555622769
افتتاحی تاریخ اور وقت
29.01.2024 01:30:02
قسم
فروخت
انٹری پوائنٹ
1.64748
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.01 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
29.01.2024 09:09:06
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
1.64548
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.01 USD‬
26.01.2024 10:54:37
26.01.2024 16:32:23
خرید
0.01
109.777
110.14
منافع
‪0.02 USD‬
CADJPY
سودا
#1555592547
افتتاحی تاریخ اور وقت
26.01.2024 10:54:37
قسم
خرید
انٹری پوائنٹ
109.777
سود
‪0.00 USD‬
کل
‪0.02 USD‬
اختتامی تاریخ اور وقت
26.01.2024 16:32:23
ٹریڈ حجم
0.01
خروج
110.14
کمیشن فیس
‪0.00 USD‬
منافع
‪0.02 USD‬