ซื้อ
0.01
24.05.2024 19:14:38
2335.02
2333.93
2324.25
2384.00
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD_x
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:14:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2335.02
หยุดขาดทุน (Stop loss)
2324.25
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2333.93
รับกำไร (Take profit)
2384.00
ซื้อ
0.01
24.05.2024 19:14:37
2335.03
2333.93
2324.25
2384.00
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD_x
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:14:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2335.03
หยุดขาดทุน (Stop loss)
2324.25
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2333.93
รับกำไร (Take profit)
2384.00
ซื้อ
0.01
24.05.2024 19:14:35
2335.03
2333.93
2324.25
2384.00
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD_x
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:14:35
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2335.03
หยุดขาดทุน (Stop loss)
2324.25
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2333.93
รับกำไร (Take profit)
2384.00