15.06.2023 15:05:01
19.06.2023 11:26:05
ขาย
0.06
0.67944
0.68696
กำไร
-45.36 USD
AUDUSD
ดีล
#184736244
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 15:05:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.67944
สวอป (Swap)
0.18 USD
ทั้งหมด
-45.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:05
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68696
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-45.36 USD
15.06.2023 17:00:00
19.06.2023 11:26:04
ขาย
0.06
0.68515
0.68695
กำไร
-11.04 USD
AUDUSD
ดีล
#184755113
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:00:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68515
สวอป (Swap)
0.18 USD
ทั้งหมด
-10.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:04
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-11.04 USD
15.06.2023 21:00:01
19.06.2023 11:26:03
ขาย
0.06
0.68811
0.68695
กำไร
6.72 USD
AUDUSD
ดีล
#184773533
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 21:00:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68811
สวอป (Swap)
0.18 USD
ทั้งหมด
6.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:03
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.72 USD
15.06.2023 16:00:03
19.06.2023 11:26:02
ขาย
0.06
1.08636
1.09382
กำไร
-45.04 USD
EURUSD
ดีล
#184745104
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:00:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08636
สวอป (Swap)
0.14 USD
ทั้งหมด
-44.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-45.04 USD
15.06.2023 14:55:02
19.06.2023 11:26:02
ขาย
0.06
1.08209
1.09382
กำไร
-70.66 USD
EURUSD
ดีล
#184735252
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 14:55:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08209
สวอป (Swap)
0.14 USD
ทั้งหมด
-70.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-70.66 USD
15.06.2023 17:00:01
19.06.2023 11:26:01
ขาย
0.06
1.08994
1.09382
กำไร
-23.56 USD
EURUSD
ดีล
#184755127
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:00:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08994
สวอป (Swap)
0.14 USD
ทั้งหมด
-23.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-23.56 USD
15.06.2023 19:00:11
19.06.2023 11:26:00
ขาย
0.12
1.09323
1.09382
กำไร
-7.66 USD
EURUSD
ดีล
#184768024
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:00:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09323
สวอป (Swap)
0.26 USD
ทั้งหมด
-7.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:00
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.09382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.84 USD
กำไร
-7.66 USD
15.06.2023 19:00:10
19.06.2023 11:26:00
ขาย
0.06
1.09323
1.09382
กำไร
-3.82 USD
EURUSD
ดีล
#184768023
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:00:10
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09323
สวอป (Swap)
0.14 USD
ทั้งหมด
-3.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:26:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-3.82 USD
15.06.2023 13:00:00
19.06.2023 11:25:59
ซื้อ
0.06
0.90092
0.89354
กำไร
-49.76 USD
USDCHF
ดีล
#184728828
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 13:00:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90092
สวอป (Swap)
0.22 USD
ทั้งหมด
-49.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:25:59
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-49.76 USD
15.06.2023 08:10:04
19.06.2023 11:25:59
ซื้อ
0.06
0.90452
0.89354
กำไร
-73.93 USD
USDCHF
ดีล
#184710703
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 08:10:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.90452
สวอป (Swap)
0.22 USD
ทั้งหมด
-73.73 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:25:59
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-73.93 USD
15.06.2023 17:00:01
19.06.2023 11:25:58
ซื้อ
0.06
0.89597
0.89355
กำไร
-16.45 USD
USDCHF
ดีล
#184755125
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89597
สวอป (Swap)
0.22 USD
ทั้งหมด
-16.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:25:58
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-16.45 USD
15.06.2023 19:00:01
19.06.2023 11:25:22
ซื้อ
0.06
0.89275
0.89353
กำไร
5.04 USD
USDCHF
ดีล
#184767738
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89275
สวอป (Swap)
0.22 USD
ทั้งหมด
5.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:25:22
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89353
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
5.04 USD
15.06.2023 19:00:07
19.06.2023 11:25:20
ซื้อ
0.12
0.89278
0.89354
กำไร
9.83 USD
USDCHF
ดีล
#184767975
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:00:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.89278
สวอป (Swap)
0.46 USD
ทั้งหมด
10.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:25:20
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
0.89354
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.84 USD
กำไร
9.83 USD
15.06.2023 19:25:04
19.06.2023 11:23:39
ขาย
0.06
0.89106
0.89367
กำไร
-19.72 USD
USDCHF
ดีล
#184769501
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:25:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89106
สวอป (Swap)
-1.78 USD
ทั้งหมด
-17.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:23:39
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-19.72 USD
15.06.2023 19:25:05
19.06.2023 11:23:10
ซื้อ
0.06
1.09448
1.09348
กำไร
-7.42 USD
EURUSD
ดีล
#184769516
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:25:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09448
สวอป (Swap)
-1.00 USD
ทั้งหมด
-6.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:23:10
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-7.42 USD
15.06.2023 20:50:01
19.06.2023 11:23:02
ซื้อ
0.06
0.68839
0.68664
กำไร
-11.28 USD
AUDUSD
ดีล
#184773081
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 20:50:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.68839
สวอป (Swap)
-0.36 USD
ทั้งหมด
-10.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.06.2023 11:23:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-11.28 USD
15.06.2023 08:05:01
16.06.2023 10:38:25
ซื้อ
0.06
141.42
141.155
กำไร
-11.20 USD
USDJPY
ดีล
#184710408
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 08:05:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
141.42
สวอป (Swap)
0.48 USD
ทั้งหมด
-11.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:25
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
141.155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-11.20 USD
15.06.2023 13:00:00
16.06.2023 10:38:19
ซื้อ
0.06
141.019
141.147
กำไร
5.50 USD
USDJPY
ดีล
#184728833
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 13:00:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
141.019
สวอป (Swap)
0.48 USD
ทั้งหมด
5.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:19
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
141.147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
5.50 USD
15.06.2023 16:00:02
16.06.2023 10:38:17
ซื้อ
0.06
140.706
141.146
กำไร
18.76 USD
USDJPY
ดีล
#184745058
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:00:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.706
สวอป (Swap)
0.48 USD
ทั้งหมด
18.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:17
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
141.146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
18.76 USD
15.06.2023 17:00:04
16.06.2023 10:38:15
ซื้อ
0.06
140.426
141.155
กำไร
31.05 USD
USDJPY
ดีล
#184755254
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:00:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.426
สวอป (Swap)
0.48 USD
ทั้งหมด
30.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:15
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
141.155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
31.05 USD
15.06.2023 17:30:01
16.06.2023 10:38:14
ขาย
0.06
140.26
141.155
กำไร
-39.52 USD
USDJPY
ดีล
#184759814
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:30:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.26
สวอป (Swap)
-1.06 USD
ทั้งหมด
-38.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:14
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
141.155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-39.52 USD
15.06.2023 18:15:01
16.06.2023 10:38:12
ซื้อ
0.12
140.66
141.156
กำไร
42.29 USD
USDJPY
ดีล
#184764355
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 18:15:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.66
สวอป (Swap)
0.96 USD
ทั้งหมด
42.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:12
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
141.156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.84 USD
กำไร
42.29 USD
15.06.2023 20:00:01
16.06.2023 10:38:10
ซื้อ
0.12
140.338
141.156
กำไร
69.66 USD
USDJPY
ดีล
#184771221
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 20:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.338
สวอป (Swap)
0.96 USD
ทั้งหมด
69.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2023 10:38:10
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
141.156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.84 USD
กำไร
69.66 USD
15.06.2023 19:05:03
15.06.2023 20:50:00
ซื้อ
0.06
0.68719
0.68838
กำไร
6.72 USD
AUDUSD
ดีล
#184768290
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:05:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.68719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 20:50:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68838
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.72 USD
15.06.2023 18:35:07
15.06.2023 19:25:04
ซื้อ
0.06
1.09318
1.09448
กำไร
7.38 USD
EURUSD
ดีล
#184766119
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 18:35:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 19:25:04
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.38 USD
15.06.2023 19:05:02
15.06.2023 19:25:02
ขาย
0.06
0.89267
0.8911
กำไร
10.15 USD
USDCHF
ดีล
#184768250
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 19:05:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89267
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 19:25:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.8911
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
10.15 USD
15.06.2023 18:05:01
15.06.2023 19:05:01
ซื้อ
0.06
0.68602
0.68717
กำไร
6.48 USD
AUDUSD
ดีล
#184763577
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 18:05:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.68602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 19:05:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68717
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.48 USD
15.06.2023 17:50:02
15.06.2023 19:05:01
ขาย
0.06
0.89364
0.89266
กำไร
6.17 USD
USDCHF
ดีล
#184761890
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:50:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89364
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 19:05:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89266
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.17 USD
15.06.2023 17:25:03
15.06.2023 18:35:06
ซื้อ
0.06
1.0919
1.09307
กำไร
6.60 USD
EURUSD
ดีล
#184759097
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:25:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0919
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 18:35:06
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09307
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.60 USD
15.06.2023 17:00:06
15.06.2023 18:15:00
ซื้อ
0.12
140.432
140.655
กำไร
18.19 USD
USDJPY
ดีล
#184755338
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:00:06
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.432
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
19.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 18:15:00
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
140.655
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.84 USD
กำไร
18.19 USD
15.06.2023 16:50:02
15.06.2023 18:05:01
ซื้อ
0.06
0.6847
0.686
กำไร
7.38 USD
AUDUSD
ดีล
#184753294
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:50:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 18:05:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.686
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.38 USD
15.06.2023 17:25:01
15.06.2023 17:50:01
ขาย
0.06
0.89484
0.89368
กำไร
7.37 USD
USDCHF
ดีล
#184759057
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:25:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 17:50:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.37 USD
15.06.2023 16:20:03
15.06.2023 17:30:00
ขาย
0.06
140.445
140.261
กำไร
7.45 USD
USDJPY
ดีล
#184748356
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:20:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.445
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 17:30:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
140.261
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.45 USD
15.06.2023 17:05:01
15.06.2023 17:25:01
ซื้อ
0.06
1.09049
1.09183
กำไร
7.62 USD
EURUSD
ดีล
#184756524
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 17:05:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 17:25:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09183
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.62 USD
15.06.2023 16:55:01
15.06.2023 17:25:00
ขาย
0.06
0.8959
0.89488
กำไร
6.42 USD
USDCHF
ดีล
#184754300
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:55:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 17:25:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.42 USD
15.06.2023 16:20:03
15.06.2023 17:05:00
ซื้อ
0.06
1.08917
1.09043
กำไร
7.14 USD
EURUSD
ดีล
#184748353
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:20:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08917
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 17:05:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.09043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.14 USD
15.06.2023 16:20:01
15.06.2023 16:55:00
ขาย
0.06
0.89728
0.8959
กำไร
8.82 USD
USDCHF
ดีล
#184748287
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:20:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89728
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:55:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.8959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
8.82 USD
15.06.2023 16:40:01
15.06.2023 16:50:01
ซื้อ
0.06
0.6833
0.68467
กำไร
7.80 USD
AUDUSD
ดีล
#184751488
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:40:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6833
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:50:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.80 USD
15.06.2023 08:40:01
15.06.2023 16:40:01
ซื้อ
0.06
0.68195
0.68323
กำไร
7.26 USD
AUDUSD
ดีล
#184712423
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 08:40:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.68195
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:40:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.68323
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
7.26 USD
15.06.2023 16:10:02
15.06.2023 16:20:02
ขาย
0.06
140.615
140.445
กำไร
6.84 USD
USDJPY
ดีล
#184746860
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 16:10:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:20:02
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
140.445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.84 USD
15.06.2023 15:35:02
15.06.2023 16:20:01
ซื้อ
0.06
1.08719
1.08889
กำไร
9.78 USD
EURUSD
ดีล
#184740988
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 15:35:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:20:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.08889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
9.78 USD
15.06.2023 15:35:02
15.06.2023 16:20:00
ขาย
0.06
0.89939
0.89739
กำไร
12.95 USD
USDCHF
ดีล
#184740996
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 15:35:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.89939
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:20:00
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89739
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
12.95 USD
15.06.2023 15:45:02
15.06.2023 16:10:01
ขาย
0.06
140.835
140.62
กำไร
8.75 USD
USDJPY
ดีล
#184742908
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 15:45:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.835
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 16:10:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
140.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
8.75 USD
15.06.2023 14:00:01
15.06.2023 15:45:01
ขาย
0.06
141.152
140.86
กำไร
12.02 USD
USDJPY
ดีล
#184731882
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 14:00:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
141.152
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 15:45:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
140.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
12.02 USD
15.06.2023 12:25:02
15.06.2023 15:45:01
ขาย
0.06
140.866
140.843
กำไร
0.56 USD
USDJPY
ดีล
#184726854
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 12:25:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.866
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 15:45:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
140.843
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
0.56 USD
15.06.2023 15:30:04
15.06.2023 15:35:01
ซื้อ
0.06
1.08488
1.08709
กำไร
12.84 USD
EURUSD
ดีล
#184739502
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 15:30:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08488
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 15:35:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.08709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
12.84 USD
15.06.2023 13:35:12
15.06.2023 15:35:01
ขาย
0.06
0.90049
0.89944
กำไร
6.58 USD
USDCHF
ดีล
#184731007
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 13:35:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.90049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 15:35:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.89944
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.58 USD
15.06.2023 12:10:01
15.06.2023 15:30:03
ซื้อ
0.06
1.08378
1.08467
กำไร
4.92 USD
EURUSD
ดีล
#184725507
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 12:10:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 15:30:03
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.08467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
4.92 USD
15.06.2023 07:46:00
15.06.2023 15:05:01
ขาย
0.06
0.68057
0.67949
กำไร
6.06 USD
AUDUSD
ดีล
#184709857
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 07:46:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.68057
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 15:05:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
0.67949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
6.06 USD
15.06.2023 07:46:02
15.06.2023 14:55:01
ขาย
0.06
1.08138
1.08216
กำไร
-5.10 USD
EURUSD
ดีล
#184709861
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2023 07:46:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08138
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2023 14:55:01
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1.08216
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.42 USD
กำไร
-5.10 USD