17.04.2024 08:36:45
17.04.2024 08:45:22
ขาย
0.05
2375.34
2378.39
กำไร
-0.15 USD
XAUUSD
ดีล
#1558657933
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 08:36:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2375.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 08:45:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.15 USD
17.04.2024 04:33:09
17.04.2024 05:00:48
ซื้อ
0.05
2382.63
2383.67
กำไร
0.05 USD
XAUUSD
ดีล
#1558651721
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 04:33:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2382.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 05:00:48
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2383.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
16.04.2024 22:54:12
16.04.2024 23:31:34
ขาย
0.05
2389.69
2385.85
กำไร
0.19 USD
XAUUSD
ดีล
#1558643808
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 22:54:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2389.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 23:31:34
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2385.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
16.04.2024 22:33:42
16.04.2024 22:36:05
ขาย
0.05
2390.42
2390.13
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558642658
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 22:33:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2390.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 22:36:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2390.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.04.2024 22:00:11
16.04.2024 22:28:35
ซื้อ
0.05
2393.17
2394.11
กำไร
0.05 USD
XAUUSD
ดีล
#1558643052
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 22:00:11
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2393.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 22:28:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2394.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
16.04.2024 21:49:32
16.04.2024 21:59:38
ซื้อ
0.05
2392.35
2392.32
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
ดีล
#1558642634
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 21:49:32
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2392.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:59:38
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2392.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.04.2024 21:33:08
16.04.2024 21:40:55
ซื้อ
0.05
2390.46
2391.33
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1558642229
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 21:33:08
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2390.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:40:55
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2391.33
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 21:28:36
16.04.2024 21:30:48
ซื้อ
0.05
2387.85
2387.91
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
ดีล
#1558641969
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 21:28:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2387.85
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:30:48
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2387.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.04.2024 21:21:22
16.04.2024 21:24:33
ขาย
0.05
2386.69
2387.32
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1558641728
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 21:21:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2386.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:24:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2387.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
16.04.2024 20:52:53
16.04.2024 21:09:29
ขาย
0.05
2380.65
2395.98
กำไร
-0.77 USD
XAUUSD
ดีล
#1558639781
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:52:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2380.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:09:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2395.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.77 USD
16.04.2024 20:55:58
16.04.2024 21:09:28
ซื้อ
0.05
2384.19
2395.79
กำไร
0.58 USD
XAUUSD
ดีล
#1558639782
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:55:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2384.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:09:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2395.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.58 USD
16.04.2024 21:06:39
16.04.2024 21:09:27
ซื้อ
0.05
2386.45
2395.69
กำไร
0.46 USD
XAUUSD
ดีล
#1558640507
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 21:06:39
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2386.45
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:09:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2395.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.46 USD
16.04.2024 20:39:14
16.04.2024 20:50:44
ซื้อ
0.05
2387.84
2384.97
กำไร
-0.14 USD
XAUUSD
ดีล
#1558639142
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:39:14
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2387.84
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:50:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2384.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
16.04.2024 20:38:10
16.04.2024 20:50:44
ขาย
0.05
2386.14
2385.42
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1558639107
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:38:10
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2386.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:50:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2385.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 20:45:47
16.04.2024 20:50:42
ขาย
0.05
2388.1
2385.47
กำไร
0.13 USD
XAUUSD
ดีล
#1558639441
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:45:47
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2388.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:50:42
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2385.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
16.04.2024 20:37:21
16.04.2024 20:37:46
ขาย
0.05
2386.51
2386.56
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
ดีล
#1558639042
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:37:21
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2386.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:37:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2386.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.04.2024 18:50:17
16.04.2024 20:33:27
ขาย
0.05
2382.08
2386.01
กำไร
-0.20 USD
XAUUSD
ดีล
#1558634013
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 18:50:17
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2382.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:33:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2386.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.20 USD
16.04.2024 19:45:27
16.04.2024 20:33:26
ซื้อ
0.05
2394.21
2384.68
กำไร
-0.48 USD
XAUUSD
ดีล
#1558635872
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 19:45:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2394.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:33:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2384.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
16.04.2024 19:43:34
16.04.2024 20:33:26
ขาย
0.05
2392.42
2385.38
กำไร
0.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1558635778
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 19:43:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2392.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:33:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2385.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.35 USD
16.04.2024 18:54:16
16.04.2024 20:31:57
ซื้อ
0.05
2386.65
2384.55
กำไร
-0.11 USD
XAUUSD
ดีล
#1558634155
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 18:54:16
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2386.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:31:57
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2384.55
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.11 USD
16.04.2024 20:09:50
16.04.2024 20:31:56
ขาย
0.05
2393.6
2385.7
กำไร
0.40 USD
XAUUSD
ดีล
#1558636789
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:09:50
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:31:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2385.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.40 USD
16.04.2024 20:09:17
16.04.2024 20:09:44
ซื้อ
0.05
2394.13
2393.98
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558636772
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:09:17
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2394.13
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:09:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2393.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.04.2024 20:01:00
16.04.2024 20:07:14
ขาย
0.05
2395.73
2395.5
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558636546
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:01:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2395.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 20:07:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2395.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.04.2024 19:30:17
16.04.2024 19:35:05
ซื้อ
0.05
2389.64
2390.38
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1558635451
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 19:30:17
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2389.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 19:35:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2390.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 19:15:15
16.04.2024 19:20:16
ซื้อ
0.05
2388.33
2388.68
กำไร
0.02 USD
XAUUSD
ดีล
#1558635167
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 19:15:15
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2388.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 19:20:16
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2388.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.04.2024 18:34:16
16.04.2024 18:44:40
ซื้อ
0.05
2382.23
2384.03
กำไร
0.09 USD
XAUUSD
ดีล
#1558633334
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 18:34:16
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2382.23
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:44:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2384.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
16.04.2024 15:50:23
16.04.2024 18:29:05
ขาย
0.05
2375.24
2379.13
กำไร
-0.19 USD
XAUUSD
ดีล
#1558619753
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:50:23
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2375.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:29:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2379.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.19 USD
16.04.2024 18:06:35
16.04.2024 18:29:04
ขาย
0.05
2388.51
2378.91
กำไร
0.48 USD
XAUUSD
ดีล
#1558631325
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 18:06:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2388.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:29:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.48 USD
16.04.2024 15:37:16
16.04.2024 18:29:03
ขาย
0.05
2373.9
2378.9
กำไร
-0.25 USD
XAUUSD
ดีล
#1558618846
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:37:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2373.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:29:03
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.25 USD
16.04.2024 15:44:01
16.04.2024 18:29:02
ซื้อ
0.05
2375.66
2378.52
กำไร
0.14 USD
XAUUSD
ดีล
#1558619283
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:44:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2375.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:29:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
16.04.2024 15:45:14
16.04.2024 18:29:00
ซื้อ
0.05
2376.94
2378.46
กำไร
0.08 USD
XAUUSD
ดีล
#1558619475
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:45:14
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2376.94
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:29:00
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
16.04.2024 17:49:37
16.04.2024 17:53:07
ขาย
0.05
2376.22
2379.82
กำไร
-0.18 USD
XAUUSD
ดีล
#1558629389
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 17:49:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2376.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 17:53:07
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2379.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.18 USD
16.04.2024 16:32:11
16.04.2024 16:42:56
ขาย
0.05
2376.55
2376.26
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558622722
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 16:32:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2376.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 16:42:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2376.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.04.2024 16:11:35
16.04.2024 16:23:27
ซื้อ
0.05
2374.65
2374.59
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
ดีล
#1558621357
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 16:11:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2374.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 16:23:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2374.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.04.2024 15:48:51
16.04.2024 15:53:18
ขาย
0.05
2374.71
2374.92
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558619625
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:48:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2374.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:53:18
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2374.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.04.2024 11:48:54
16.04.2024 15:25:22
ขาย
0.05
2369.66
2370.23
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1558606883
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 11:48:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2369.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:25:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2370.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
16.04.2024 12:47:04
16.04.2024 15:25:21
ขาย
0.05
2370.52
2370.32
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558609710
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 12:47:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2370.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:25:21
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2370.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.04.2024 12:06:45
16.04.2024 15:25:21
ซื้อ
0.05
2371.74
2369.86
กำไร
-0.09 USD
XAUUSD
ดีล
#1558607538
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 12:06:45
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2371.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:25:21
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2369.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.09 USD
16.04.2024 15:17:28
16.04.2024 15:25:01
ขาย
0.05
2373.84
2369.78
กำไร
0.20 USD
XAUUSD
ดีล
#1558617138
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:17:28
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2373.84
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:25:01
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2369.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
16.04.2024 15:01:13
16.04.2024 15:06:41
ขาย
0.05
2373.35
2373.04
กำไร
0.02 USD
XAUUSD
ดีล
#1558616553
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:01:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2373.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:06:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2373.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.04.2024 14:08:09
16.04.2024 14:55:45
ซื้อ
0.05
2374.76
2373.9
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1558613890
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 14:08:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2374.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 14:55:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2373.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
16.04.2024 12:09:49
16.04.2024 12:38:16
ขาย
0.05
2371.04
2370.68
กำไร
0.02 USD
XAUUSD
ดีล
#1558607739
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 12:09:49
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2371.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 12:38:16
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2370.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.04.2024 10:17:33
16.04.2024 11:07:48
ซื้อ
0.05
2373.81
2366.88
กำไร
-0.35 USD
XAUUSD
ดีล
#1558602915
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 10:17:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2373.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 11:07:48
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2366.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
16.04.2024 10:21:51
16.04.2024 11:06:43
ขาย
0.05
2372.38
2368.13
กำไร
0.21 USD
XAUUSD
ดีล
#1558603019
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 10:21:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2372.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 11:06:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2368.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
16.04.2024 10:47:59
16.04.2024 11:06:40
ขาย
0.05
2371.39
2368.17
กำไร
0.16 USD
XAUUSD
ดีล
#1558604048
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 10:47:59
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2371.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 11:06:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2368.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.16 USD
16.04.2024 10:12:25
16.04.2024 10:39:57
ขาย
0.05
2372.56
2372.7
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558602719
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 10:12:25
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2372.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 10:39:57
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2372.7
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.04.2024 09:43:22
16.04.2024 09:45:02
ขาย
0.05
2370.99
2371.22
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558600802
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 09:43:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2370.99
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 09:45:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2371.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.04.2024 04:28:11
16.04.2024 09:33:17
ขาย
0.05
2382.74
2378.52
กำไร
0.21 USD
XAUUSD
ดีล
#1558586664
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 04:28:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2382.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 09:33:17
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.21 USD
16.04.2024 09:22:05
16.04.2024 09:33:14
ขาย
0.05
2385.61
2378.72
กำไร
0.34 USD
XAUUSD
ดีล
#1558598662
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 09:22:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2385.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 09:33:14
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2378.72
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
16.04.2024 04:10:04
16.04.2024 09:29:27
ขาย
0.05
2381.72
2381.52
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1558584523
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 04:10:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2381.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 09:29:27
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2381.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD