د ډیمو حالت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۵۰:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۲:۲۳
خرڅول
0.03
148.3
147.97
ګټه
6.39 USD
USDJPY
سودا
#189978081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۵۰:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
147.97
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
6.39 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۰:۰۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۲:۲۳
خرڅول
0.03
148.02
147.97
ګټه
0.71 USD
USDJPY
سودا
#189968700
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
147.97
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.71 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۴۱:۳۶
خرڅول
0.03
2.0803
2.07796
ګټه
3.56 USD
GBPNZD
سودا
#190003468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.0803
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۴۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
2.07796
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
3.56 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۳۷:۰۶
خریداری کول
0.03
1.06311
1.06571
ګټه
7.50 USD
EURUSD
سودا
#189984648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۳۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.06571
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
7.50 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۰:۰۰:۱۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۳۷:۰۶
خریداری کول
0.03
1.06609
1.06571
ګټه
-1.44 USD
EURUSD
سودا
#189978384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۰:۰۰:۱۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06609
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۳۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.06571
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.44 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۴۰:۰۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۰۹:۲۱
خرڅول
0.03
0.58201
0.57934
ګټه
8.30 USD
AUDCHF
سودا
#189914040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۴۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.58201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.57934
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
8.30 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۰۹:۲۱
خرڅول
0.03
0.57953
0.57934
ګټه
0.03 USD
AUDCHF
سودا
#189842373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۲۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.57953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.57934
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۰۹:۲۱
خرڅول
0.05
0.57692
0.57934
ګټه
-14.45 USD
AUDCHF
سودا
#189615939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.57692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.57934
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-14.45 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۰
خریداری کول
0.03
0.89574
0.89805
ګټه
7.42 USD
USDCHF
سودا
#189931309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۵۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.89805
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
7.42 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۰:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۰
خریداری کول
0.03
0.89826
0.89805
ګټه
-1.00 USD
USDCHF
سودا
#189876229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.89805
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.00 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۵:۲۷
خریداری کول
0.03
147.67
147.816
ګټه
2.66 USD
USDJPY
سودا
#189835745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
147.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
147.816
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.66 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۲۳:۱۴
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۵:۱۹
خرڅول
0.01
1934.95
1931.72
ګټه
3.23 USD
XAUUSD
سودا
#189852660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۲۳:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1934.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1931.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.23 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۲۸:۱۷
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1927.74
1937.21
ګټه
-9.47 USD
XAUUSD
سودا
#189785294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۲۸:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1927.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.47 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۷:۱۷
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1926.29
1937.21
ګټه
-10.92 USD
XAUUSD
سودا
#189785014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۷:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.92 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۵
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1926.12
1937.21
ګټه
-11.09 USD
XAUUSD
سودا
#189784965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.12
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.09 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۴۹:۳۴
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1926.44
1937.21
ګټه
-10.77 USD
XAUUSD
سودا
#189784315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۴۹:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.77 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۶:۴۰
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1926.9
1937.21
ګټه
-10.31 USD
XAUUSD
سودا
#189781655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۶:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.31 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۱۸:۳۵
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1926.61
1937.21
ګټه
-10.60 USD
XAUUSD
سودا
#189779761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۱۸:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.60 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۱۵:۱۰
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
خرڅول
0.01
1925.47
1937.21
ګټه
-11.74 USD
XAUUSD
سودا
#189779667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۱۵:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1925.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1937.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.74 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۰۰:۰۳
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۷:۲۱
خریداری کول
0.03
0.64396
0.64611
ګټه
6.15 USD
AUDUSD
سودا
#189759513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۰۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.64611
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
6.15 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۱۵:۰۱
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۲۷
خریداری کول
0.05
1.23801
1.2405
ګټه
11.95 USD
GBPUSD
سودا
#189721406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.2405
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
11.95 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۰۰:۰۱
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۲۷
خریداری کول
0.05
1.2408
1.2405
ګټه
-2.00 USD
GBPUSD
سودا
#189684676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2408
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.2405
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۱۵:۱۴
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۵۱
خرڅول
0.01
1928.46
1923.93
ګټه
4.53 USD
XAUUSD
سودا
#189712496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۱۵:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1928.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1923.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.53 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۷:۲۴
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۴۸
خرڅول
0.05
1929.38
1923.92
ګټه
27.30 USD
XAUUSD
سودا
#189704281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۷:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1929.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
27.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1923.92
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
27.30 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۲۵
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۴۵
خرڅول
0.01
1926.39
1923.92
ګټه
2.47 USD
XAUUSD
سودا
#189699851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۲۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1923.92
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۴۰:۰۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۳۴:۲۶
خرڅول
0.05
1.67936
1.67678
ګټه
8.54 USD
GBPCAD
سودا
#189668886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۴۰:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.67936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۳۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.67678
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
8.54 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۳۴:۲۶
خرڅول
0.05
1.67646
1.67678
ګټه
-2.18 USD
GBPCAD
سودا
#189652769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.67646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۳۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.67678
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-2.18 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۱۲:۱۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۵۰:۲۶
خرڅول
0.05
0.9532
0.95282
ګټه
1.13 USD
EURCHF
سودا
#189649640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۱۲:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.95282
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.13 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۳:۲۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۹
خرڅول
0.03
1909.14
1912.48
ګټه
-10.02 USD
XAUUSD
سودا
#189627145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۳:۲۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1909.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1912.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.02 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۸
خرڅول
0.03
1908.79
1912.47
ګټه
-11.04 USD
XAUUSD
سودا
#189627214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1908.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1912.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.04 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۱:۴۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۶
خرڅول
0.03
1909.21
1912.39
ګټه
-9.54 USD
XAUUSD
سودا
#189629976
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۱:۴۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1909.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1912.39
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.54 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۲
خرڅول
0.03
1908.29
1912.49
ګټه
-12.60 USD
XAUUSD
سودا
#189631713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1908.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1912.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.60 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۳۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۱
خرڅول
0.03
1910.13
1912.49
ګټه
-7.08 USD
XAUUSD
سودا
#189633804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1910.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۴:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1912.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.08 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۳۷
خریداری کول
0.03
1903.35
1908.5
ګټه
15.45 USD
XAUUSD
سودا
#189591693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۳۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1903.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.45 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۱:۱۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۳۳
خریداری کول
0.03
1902.68
1908.39
ګټه
17.13 USD
XAUUSD
سودا
#189592348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۱:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1902.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.39
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
17.13 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۴۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۹
خریداری کول
0.03
1902.08
1908.57
ګټه
19.47 USD
XAUUSD
سودا
#189593358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۴۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1902.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.57
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.47 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۴:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۶
خریداری کول
0.03
1902.01
1908.53
ګټه
19.56 USD
XAUUSD
سودا
#189594331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۴:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1902.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.56 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۷:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۳
خریداری کول
0.03
1901.76
1908.66
ګټه
20.70 USD
XAUUSD
سودا
#189595345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۷:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1901.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.66
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.70 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۱۹
خریداری کول
0.03
1903.21
1908.52
ګټه
15.93 USD
XAUUSD
سودا
#189591946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1903.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.93 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۱۶
خرڅول
0.05
0.95507
0.9542
ګټه
3.86 USD
EURCHF
سودا
#189615879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9542
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.86 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۳۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۱۲
خریداری کول
0.03
1902.08
1908.51
ګټه
19.29 USD
XAUUSD
سودا
#189597867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۴۵:۳۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1902.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1908.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
19.29 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
خریداری کول
0.05
1.44393
1.44624
ګټه
7.54 USD
EURCAD
سودا
#189601595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.44393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.44624
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.54 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۲۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
خریداری کول
0.05
2.1016
2.10434
ګټه
7.09 USD
GBPNZD
سودا
#189590156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۲۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2.1016
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2.10434
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.09 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۵۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
خریداری کول
0.05
2.10369
2.10434
ګټه
0.92 USD
GBPNZD
سودا
#189581056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۵۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2.10369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2.10434
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.92 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۵:۰۸
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
خریداری کول
0.05
2.1069
2.10434
ګټه
-8.57 USD
GBPNZD
سودا
#189577830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۵:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2.1069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2.10434
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-8.57 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
خریداری کول
0.05
2.1095
2.10434
ګټه
-16.25 USD
GBPNZD
سودا
#189569862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2.1095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2.10434
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-16.25 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۰:۰۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۵:۳۸
خرڅول
0.05
1.07285
1.07074
ګټه
10.05 USD
EURUSD
سودا
#189577574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07074
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
10.05 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۴۴:۱۶
خرڅول
0.05
1.69022
1.68794
ګټه
7.42 USD
GBPCAD
سودا
#189569813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.69022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۴۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.68794
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
7.42 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۴۶:۱۹
خریداری کول
0.05
147.083
147.271
ګټه
5.88 USD
USDJPY
سودا
#189552216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
147.083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۴۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
147.271
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
5.88 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۴۶:۱۹
خریداری کول
0.05
147.335
147.271
ګټه
-2.67 USD
USDJPY
سودا
#189550772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
147.335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۴۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
147.271
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-2.67 USD