Демо горим
Авах
0.01
24.05.2024 19:14:38
2335.02
2333.38
2324.25
2384.00
Ашиг
-0.02 USD
XAUUSD_x
Нээх огноо цаг
24.05.2024 19:14:38
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2335.02
Stop loss
2324.25
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
2333.38
Take profit
2384.00
Авах
0.01
24.05.2024 19:14:37
2335.03
2333.38
2324.25
2384.00
Ашиг
-0.02 USD
XAUUSD_x
Нээх огноо цаг
24.05.2024 19:14:37
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2335.03
Stop loss
2324.25
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
2333.38
Take profit
2384.00
Авах
0.01
24.05.2024 19:14:35
2335.03
2333.38
2324.25
2384.00
Ашиг
-0.02 USD
XAUUSD_x
Нээх огноо цаг
24.05.2024 19:14:35
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2335.03
Stop loss
2324.25
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
2333.38
Take profit
2384.00