Демо горим
Авах
0.15
25.01.2024 02:00:20
1.08824
1.08203
0.98822
1.09126
Ашиг
-1.31 USD
EURUSD_x
Нээх огноо цаг
25.01.2024 02:00:20
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08824
Stop loss
0.98822
Ашиг
-1.31 USD
Арилжааны хэмжээ
0.15
Одоогийн үнэ
1.08203
Take profit
1.09126
Авах
0.11
16.01.2024 03:07:39
0.66200
0.65558
0.59444
0.66958
Ашиг
-0.84 USD
AUDUSD_x
Нээх огноо цаг
16.01.2024 03:07:39
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.66200
Stop loss
0.59444
Ашиг
-0.84 USD
Арилжааны хэмжээ
0.11
Одоогийн үнэ
0.65558
Take profit
0.66958
Авах
0.11
09.01.2024 00:45:06
0.67237
0.65558
0.59444
0.66958
Ашиг
-2.01 USD
AUDUSD_x
Нээх огноо цаг
09.01.2024 00:45:06
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.67237
Stop loss
0.59444
Ашиг
-2.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.11
Одоогийн үнэ
0.65558
Take profit
0.66958