Демо горим
14.02.2024 10:31:40
20.02.2024 16:19:08
Авах
0.15
1.06976
1.08246
Ашиг
1.83 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555538129
Нээх огноо цаг
14.02.2024 10:31:40
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06976
Солих
-0.08 USD
Нийт
1.91 USD
Хаах огноо цаг
20.02.2024 16:19:08
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.08246
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.83 USD
02.02.2024 18:50:08
09.02.2024 15:12:56
Зарах
0.15
1.34597
1.34483
Ашиг
0.11 USD
USDCAD
Гэрээ
#1555903282
Нээх огноо цаг
02.02.2024 18:50:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34597
Солих
-0.02 USD
Нийт
0.13 USD
Хаах огноо цаг
09.02.2024 15:12:56
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.34483
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.11 USD
01.02.2024 00:35:07
02.02.2024 17:03:07
Авах
0.15
1.34389
1.34715
Ашиг
0.36 USD
USDCAD
Гэрээ
#1555784773
Нээх огноо цаг
01.02.2024 00:35:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.34389
Солих
0.00 USD
Нийт
0.36 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 17:03:07
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.34715
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.36 USD
25.01.2024 18:05:07
26.01.2024 04:18:53
Зарах
0.15
1.35037
1.34684
Ашиг
0.39 USD
USDCAD
Гэрээ
#1555570137
Нээх огноо цаг
25.01.2024 18:05:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35037
Солих
0.00 USD
Нийт
0.39 USD
Хаах огноо цаг
26.01.2024 04:18:53
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.34684
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.39 USD
25.01.2024 02:00:25
25.01.2024 17:06:26
Зарах
0.15
1.08795
1.085
Ашиг
0.44 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555538128
Нээх огноо цаг
25.01.2024 02:00:25
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08795
Солих
0.00 USD
Нийт
0.44 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 17:06:26
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.085
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.44 USD
19.01.2024 04:00:07
24.01.2024 15:32:29
Авах
0.15
1.08863
1.09168
Ашиг
0.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555369816
Нээх огноо цаг
19.01.2024 04:00:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08863
Солих
-0.04 USD
Нийт
0.46 USD
Хаах огноо цаг
24.01.2024 15:32:29
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.09168
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.42 USD
19.01.2024 04:00:13
23.01.2024 16:47:19
Зарах
0.15
1.08842
1.08544
Ашиг
0.45 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555369817
Нээх огноо цаг
19.01.2024 04:00:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08842
Солих
0.00 USD
Нийт
0.45 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 16:47:19
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.08544
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.45 USD
19.01.2024 06:11:07
19.01.2024 21:04:26
Зарах
0.15
1.34857
1.34507
Ашиг
0.39 USD
USDCAD
Гэрээ
#1555372073
Нээх огноо цаг
19.01.2024 06:11:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34857
Солих
0.00 USD
Нийт
0.39 USD
Хаах огноо цаг
19.01.2024 21:04:26
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.34507
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.39 USD
17.01.2024 01:25:08
17.01.2024 11:12:34
Авах
0.15
1.34934
1.35291
Ашиг
0.40 USD
USDCAD
Гэрээ
#1555281151
Нээх огноо цаг
17.01.2024 01:25:08
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.34934
Солих
0.00 USD
Нийт
0.40 USD
Хаах огноо цаг
17.01.2024 11:12:34
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.35291
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.40 USD
08.01.2024 05:00:11
16.01.2024 10:32:53
Зарах
0.15
1.09358
1.0906
Ашиг
0.46 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554958571
Нээх огноо цаг
08.01.2024 05:00:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09358
Солих
0.01 USD
Нийт
0.45 USD
Хаах огноо цаг
16.01.2024 10:32:53
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.0906
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.46 USD
11.01.2024 02:15:13
11.01.2024 17:04:52
Авах
0.15
1.33807
1.34154
Ашиг
0.39 USD
USDCAD
Гэрээ
#1555080825
Нээх огноо цаг
11.01.2024 02:15:13
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.33807
Солих
0.00 USD
Нийт
0.39 USD
Хаах огноо цаг
11.01.2024 17:04:52
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.34154
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.39 USD
08.01.2024 05:00:06
08.01.2024 17:17:17
Авах
0.15
1.09379
1.09684
Ашиг
0.46 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554958545
Нээх огноо цаг
08.01.2024 05:00:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09379
Солих
0.00 USD
Нийт
0.46 USD
Хаах огноо цаг
08.01.2024 17:17:17
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.09684
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.46 USD
03.01.2024 01:50:08
03.01.2024 15:49:52
Авах
0.15
1.3323
1.33587
Ашиг
0.40 USD
USDCAD
Гэрээ
#1554818212
Нээх огноо цаг
03.01.2024 01:50:08
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3323
Солих
0.00 USD
Нийт
0.40 USD
Хаах огноо цаг
03.01.2024 15:49:52
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.33587
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.40 USD
27.12.2023 22:30:16
02.01.2024 14:50:24
Авах
0.79
1.32148
1.32846
Ашиг
4.13 USD
USDCAD
Гэрээ
#1554679613
Нээх огноо цаг
27.12.2023 22:30:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.32148
Солих
-0.02 USD
Нийт
4.15 USD
Хаах огноо цаг
02.01.2024 14:50:24
Арилжааны хэмжээ
0.79
Гарах
1.32846
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.13 USD
29.12.2023 11:00:07
02.01.2024 12:13:15
Авах
1.11
1.10623
1.09972
Ашиг
-7.41 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554734940
Нээх огноо цаг
29.12.2023 11:00:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.10623
Солих
-0.19 USD
Нийт
-7.23 USD
Хаах огноо цаг
02.01.2024 12:13:15
Арилжааны хэмжээ
1.11
Гарах
1.09972
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-7.41 USD
11.12.2023 06:00:16
28.12.2023 11:36:19
Зарах
0.15
1.0764
1.11381
Ашиг
-5.58 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554168415
Нээх огноо цаг
11.12.2023 06:00:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0764
Солих
0.03 USD
Нийт
-5.61 USD
Хаах огноо цаг
28.12.2023 11:36:19
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.11381
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-5.58 USD
14.12.2023 15:54:32
28.12.2023 11:36:16
Зарах
0.15
1.09375
1.11381
Ашиг
-2.99 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554338826
Нээх огноо цаг
14.12.2023 15:54:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09375
Солих
0.02 USD
Нийт
-3.01 USD
Хаах огноо цаг
28.12.2023 11:36:16
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.11381
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-2.99 USD
15.12.2023 00:15:06
26.12.2023 15:47:40
Авах
0.15
1.34132
1.32116
Ашиг
-2.29 USD
USDCAD
Гэрээ
#1554360537
Нээх огноо цаг
15.12.2023 00:15:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.34132
Солих
-0.01 USD
Нийт
-2.29 USD
Хаах огноо цаг
26.12.2023 15:47:40
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.32116
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-2.29 USD
21.12.2023 17:22:06
26.12.2023 15:47:39
Авах
0.15
1.33111
1.32116
Ашиг
-1.13 USD
USDCAD
Гэрээ
#1554564875
Нээх огноо цаг
21.12.2023 17:22:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.33111
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.13 USD
Хаах огноо цаг
26.12.2023 15:47:39
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.32116
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.13 USD
14.12.2023 12:30:11
18.12.2023 07:01:12
Авах
0.11
0.67104
0.67116
Ашиг
0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1554326404
Нээх огноо цаг
14.12.2023 12:30:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.67104
Солих
-0.01 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
18.12.2023 07:01:12
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
0.67116
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
14.12.2023 12:30:16
14.12.2023 17:44:05
Зарах
0.11
0.67089
0.66836
Ашиг
0.28 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1554326408
Нээх огноо цаг
14.12.2023 12:30:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.67089
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
14.12.2023 17:44:05
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
0.66836
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.28 USD
05.12.2023 21:00:11
13.12.2023 21:15:43
Зарах
0.15
1.35768
1.35412
Ашиг
0.37 USD
USDCAD
Гэрээ
#1554029723
Нээх огноо цаг
05.12.2023 21:00:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35768
Солих
-0.02 USD
Нийт
0.39 USD
Хаах огноо цаг
13.12.2023 21:15:43
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.35412
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.37 USD
08.12.2023 00:45:06
13.12.2023 21:03:01
Авах
0.11
0.66067
0.66282
Ашиг
0.23 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1554119036
Нээх огноо цаг
08.12.2023 00:45:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.66067
Солих
-0.01 USD
Нийт
0.24 USD
Хаах огноо цаг
13.12.2023 21:03:01
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
0.66282
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.23 USD
11.12.2023 06:00:07
12.12.2023 11:55:02
Авах
0.15
1.07657
1.07961
Ашиг
0.44 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554168408
Нээх огноо цаг
11.12.2023 06:00:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07657
Солих
-0.01 USD
Нийт
0.46 USD
Хаах огноо цаг
12.12.2023 11:55:02
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.07961
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.44 USD
08.12.2023 00:45:11
08.12.2023 15:30:37
Зарах
0.11
0.65971
0.65751
Ашиг
0.24 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1554119037
Нээх огноо цаг
08.12.2023 00:45:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65971
Солих
0.00 USD
Нийт
0.24 USD
Хаах огноо цаг
08.12.2023 15:30:37
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
0.65751
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.24 USD
05.12.2023 12:30:09
07.12.2023 18:47:03
Авах
0.11
0.65752
0.66007
Ашиг
0.27 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1554009570
Нээх огноо цаг
05.12.2023 12:30:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65752
Солих
-0.01 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
07.12.2023 18:47:03
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
0.66007
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.27 USD
01.12.2023 15:05:16
05.12.2023 06:14:14
Зарах
0.15
1.08804
1.08421
Ашиг
0.58 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553912837
Нээх огноо цаг
01.12.2023 15:05:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08804
Солих
0.00 USD
Нийт
0.57 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 06:14:14
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.08421
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.58 USD
01.12.2023 15:05:15
05.12.2023 06:14:12
Зарах
0.15
1.08803
1.08421
Ашиг
0.58 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553912836
Нээх огноо цаг
01.12.2023 15:05:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08803
Солих
0.00 USD
Нийт
0.57 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 06:14:12
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.08421
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.58 USD
01.12.2023 21:35:05
05.12.2023 06:14:05
Авах
0.79
1.34991
1.35564
Ашиг
3.33 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553933751
Нээх огноо цаг
01.12.2023 21:35:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.34991
Солих
-0.01 USD
Нийт
3.34 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 06:14:05
Арилжааны хэмжээ
0.79
Гарах
1.35564
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.33 USD
01.12.2023 15:05:14
05.12.2023 05:31:19
Зарах
0.11
0.66107
0.65852
Ашиг
0.28 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553912833
Нээх огноо цаг
01.12.2023 15:05:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66107
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 05:31:19
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
0.65852
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.28 USD
30.11.2023 05:00:05
30.11.2023 16:45:39
Зарах
0.05
0.66376
0.65772
Ашиг
0.30 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553846727
Нээх огноо цаг
30.11.2023 05:00:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66376
Солих
0.00 USD
Нийт
0.30 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 16:45:39
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.65772
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.30 USD
27.11.2023 15:30:10
29.11.2023 16:18:07
Зарах
0.05
0.66086
0.66112
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553746166
Нээх огноо цаг
27.11.2023 15:30:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66086
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:18:07
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.66112
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.11.2023 03:13:31
29.11.2023 16:18:05
Зарах
0.05
0.66687
0.66112
Ашиг
0.29 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553810130
Нээх огноо цаг
29.11.2023 03:13:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66687
Солих
0.00 USD
Нийт
0.29 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:18:05
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.66112
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.29 USD
22.11.2023 05:20:56
27.11.2023 13:02:59
Авах
0.05
0.65601
0.66069
Ашиг
0.23 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553614539
Нээх огноо цаг
22.11.2023 05:20:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65601
Солих
-0.01 USD
Нийт
0.23 USD
Хаах огноо цаг
27.11.2023 13:02:59
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.66069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.23 USD
21.11.2023 03:43:07
21.11.2023 19:37:14
Зарах
0.3
1.09516
1.09256
Ашиг
0.78 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553574043
Нээх огноо цаг
21.11.2023 03:43:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09516
Солих
0.00 USD
Нийт
0.78 USD
Хаах огноо цаг
21.11.2023 19:37:14
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
1.09256
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.78 USD
20.11.2023 02:15:12
21.11.2023 19:37:12
Зарах
0.3
1.08993
1.09256
Ашиг
-0.79 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553521629
Нээх огноо цаг
20.11.2023 02:15:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08993
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.79 USD
Хаах огноо цаг
21.11.2023 19:37:12
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
1.09256
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.79 USD
20.11.2023 21:55:41
20.11.2023 23:58:56
Авах
0.3
1.0946
1.09357
Ашиг
-0.31 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553566124
Нээх огноо цаг
20.11.2023 21:55:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0946
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.31 USD
Хаах огноо цаг
20.11.2023 23:58:56
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
1.09357
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.31 USD
16.11.2023 02:45:06
17.11.2023 23:59:51
Зарах
0.1
1.08504
1.09248
Ашиг
-0.74 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553427113
Нээх огноо цаг
16.11.2023 02:45:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08504
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.74 USD
Хаах огноо цаг
17.11.2023 23:59:51
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
1.09248
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.74 USD
14.11.2023 21:16:06
15.11.2023 16:56:23
Зарах
0.1
1.08681
1.08382
Ашиг
0.30 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553378877
Нээх огноо цаг
14.11.2023 21:16:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08681
Солих
0.00 USD
Нийт
0.30 USD
Хаах огноо цаг
15.11.2023 16:56:23
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
1.08382
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.30 USD
07.11.2023 07:23:39
14.11.2023 15:30:38
Авах
0.3
1.07071
1.07597
Ашиг
1.40 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553148846
Нээх огноо цаг
07.11.2023 07:23:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07071
Солих
-0.18 USD
Нийт
1.58 USD
Хаах огноо цаг
14.11.2023 15:30:38
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
1.07597
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.40 USD
07.11.2023 13:23:08
07.11.2023 13:24:24
Зарах
0.3
1.06755
1.0679
Ашиг
-0.11 USD
EURUSD
Гэрээ
#1553162402
Нээх огноо цаг
07.11.2023 13:23:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06755
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.11 USD
Хаах огноо цаг
07.11.2023 13:24:24
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
1.0679
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.11 USD
07.11.2023 06:53:42
07.11.2023 07:23:26
Зарах
0.03
1.23296
1.23296
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1553147629
Нээх огноо цаг
07.11.2023 06:53:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.23296
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
07.11.2023 07:23:26
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.23296
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
02.11.2023 11:38:57
07.11.2023 06:36:34
Зарах
0.05
0.64437
0.64452
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553037842
Нээх огноо цаг
02.11.2023 11:38:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.64437
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
07.11.2023 06:36:34
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.64452
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
01.11.2023 16:30:11
07.11.2023 06:36:34
Зарах
0.05
0.63829
0.64452
Ашиг
-0.31 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553002672
Нээх огноо цаг
01.11.2023 16:30:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.63829
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.31 USD
Хаах огноо цаг
07.11.2023 06:36:34
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.64452
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.31 USD
03.11.2023 15:20:46
07.11.2023 06:36:33
Зарах
0.1
0.6503
0.64448
Ашиг
0.58 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553083533
Нээх огноо цаг
03.11.2023 15:20:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.6503
Солих
0.00 USD
Нийт
0.58 USD
Хаах огноо цаг
07.11.2023 06:36:33
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
0.64448
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.58 USD
31.10.2023 17:06:31
01.11.2023 16:27:29
Авах
0.05
0.63259
0.63846
Ашиг
0.29 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1552962042
Нээх огноо цаг
31.10.2023 17:06:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.63259
Солих
0.00 USD
Нийт
0.29 USD
Хаах огноо цаг
01.11.2023 16:27:29
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
0.63846
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.29 USD
25.10.2023 09:30:06
31.10.2023 12:06:23
Авах
0.03
1.21713
1.21845
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1552788899
Нээх огноо цаг
25.10.2023 09:30:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21713
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
31.10.2023 12:06:23
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.21845
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.10.2023 19:15:07
24.10.2023 16:55:27
Зарах
0.03
1.22276
1.21839
Ашиг
0.13 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1552727912
Нээх огноо цаг
23.10.2023 19:15:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.22276
Солих
0.00 USD
Нийт
0.13 USD
Хаах огноо цаг
24.10.2023 16:55:27
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.21839
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.13 USD
20.10.2023 18:45:03
23.10.2023 17:51:22
Авах
0.03
1.21542
1.22043
Ашиг
0.15 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1552687517
Нээх огноо цаг
20.10.2023 18:45:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21542
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
23.10.2023 17:51:22
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.22043
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD
20.10.2023 18:45:02
23.10.2023 17:51:21
Авах
0.03
1.21542
1.22043
Ашиг
0.15 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1552687515
Нээх огноо цаг
20.10.2023 18:45:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21542
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
23.10.2023 17:51:21
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.22043
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD