Демо горим

@OttaiFX

49.45 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 25%

*Minimum Copy Usd100*

*Recommended deposit Usd200 and above*

*Trade using ECN Standard Account*

*Setting Fixed size per Entry*
Usd100 ~ Usd200 - 0.01
Usd300 ~ Usd400 - 0.02
Usd500 ~ Usd600 - 0.03
Usd700 ~ Usd800 - 0.04
Usd900 ~ Usd1000 - 0.05
And so on..
For bigger deposit please add 0.01(lotsize) for every usd200

*Scalping/Intraday Trade*

*Target profit 20%-40% monthly*

PLEASE UNTICK OPEN ORDER BOX

*Risk and Reward applied*

*Lets earn USD together*

Ерөнхий хураангуй

Малайз
Улс
13 days
Зэрэглэлээр
~104 USD
Хувийн хөрөнгө
~4 300 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
5
Копи арилжаачдын тоо
6 эрсдэл
0%
12-р сар 2021
0%
1-р сар 2022
0%
2-р сар 2022
0%
3-р сар 2022
0%
4-р сар 2022
0%
5-р сар 2022
0%
6-р сар 2022
0%
7-р сар 2022
0%
8-р сар 2022
0%
9-р сар 2022
0%
10-р сар 2022
49.45%
11-р сар 2022
эрсдэл0
12-р сар 2021
эрсдэл0
1-р сар 2022
эрсдэл0
2-р сар 2022
эрсдэл0
3-р сар 2022
эрсдэл0
4-р сар 2022
эрсдэл0
5-р сар 2022
эрсдэл0
6-р сар 2022
эрсдэл0
7-р сар 2022
эрсдэл0
8-р сар 2022
эрсдэл0
9-р сар 2022
эрсдэл0
10-р сар 2022
эрсдэл6
11-р сар 2022
0
12-р сар 2021
0
1-р сар 2022
0
2-р сар 2022
0
3-р сар 2022
0
4-р сар 2022
0
5-р сар 2022
0
6-р сар 2022
0
7-р сар 2022
0
8-р сар 2022
0
9-р сар 2022
0
10-р сар 2022
3
11-р сар 2022

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSD
Euro to US Dollar
92
trades
94.6%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

92
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд