Демо горим

@Younesebrahimi

-100.01 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 0%

Ерөнхий хураангуй

Иран
Улс
576 days
Зэрэглэлээр
~1 USD
Хувийн хөрөнгө
~4 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
2
Копи арилжаачдын тоо
2 эрсдэл
113.06%
3-р сар 2023
-19.53%
4-р сар 2023
-13.76%
5-р сар 2023
17.09%
6-р сар 2023
33.35%
7-р сар 2023
14.81%
8-р сар 2023
-23.24%
9-р сар 2023
0.78%
10-р сар 2023
-7.02%
11-р сар 2023
-100.01%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
эрсдэл6
3-р сар 2023
эрсдэл5
4-р сар 2023
эрсдэл6
5-р сар 2023
эрсдэл9
6-р сар 2023
эрсдэл7
7-р сар 2023
эрсдэл7
8-р сар 2023
эрсдэл7
9-р сар 2023
эрсдэл8
10-р сар 2023
эрсдэл8
11-р сар 2023
эрсдэл10
12-р сар 2023
эрсдэл7
1-р сар 2024
эрсдэл2
2-р сар 2024
7
3-р сар 2023
8
4-р сар 2023
8
5-р сар 2023
6
6-р сар 2023
5
7-р сар 2023
5
8-р сар 2023
5
9-р сар 2023
5
10-р сар 2023
6
11-р сар 2023
4
12-р сар 2023
2
1-р сар 2024
2
2-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

#BABA
Alibaba Group Holding Ltd.
133
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
42.1%
Ашигтай
#TSLA
Tesla Inc.
97
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
53.6%
Ашигтай
YM
DJIA index of the American stock exchange
72
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
66.7%
Ашигтай
NQ
NASDAQ100 index of the American stock exchange
62
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
62.9%
Ашигтай
XAUUSD
Gold vs US Dollar
60
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
71.7%
Ашигтай
USCRUDE
West Texas Intermediate (WTI) vs US Dollar
58
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
72.4%
Ашигтай
BNBUSD
Binance Coin vs US Dollar
56
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
83.9%
Ашигтай
ETHUSD
Ethereum vs US Dollar
48
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
72.9%
Ашигтай
FDAX
DAX40 index of the German stock exchange
48
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
68.8%
Ашигтай
XAGUSD
Silver vs US Dollar
43
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
65.1%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

1491
Нийт арилжаанууд
22%
Хувьцааны индексүүд
19.3%
NYSE хувьцаа
18.6%
NASDAQ хувьцаа
15.9%
Криптовалют
13.2%
Түүхий эдүүд
9.3%
Валюутууд
1.7%
EU хувьцаа