Демо горим

@Ferry_Man

7537.65 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 33%

FM001_Group - my system for members with capital under 30.000 USD.
Telegram: @EricNguyen_FX
Channel link: https://t.me/SaiGon_Trading
If your capital is under 30.000usd, copy the FM001_Group system, super safe and super profitable, see you again at : https://my.litefinance.org/traders/info?id=1656280&uid=311605223

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
74 days
Зэрэглэлээр
~77 000 USD
Хувийн хөрөнгө
~1 300 000 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
177
Копи арилжаачдын тоо
4 эрсдэл
0%
7-р сар 2023
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0%
3-р сар 2024
6845.65%
4-р сар 2024
6.7%
5-р сар 2024
3.06%
6-р сар 2024
эрсдэл0
7-р сар 2023
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2024
эрсдэл0
2-р сар 2024
эрсдэл0
3-р сар 2024
эрсдэл6
4-р сар 2024
эрсдэл4
5-р сар 2024
эрсдэл3
6-р сар 2024
0
7-р сар 2023
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
0
3-р сар 2024
49
4-р сар 2024
116
5-р сар 2024
182
6-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
797
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
86.8%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

797
Нийт арилжаанууд
100%
Түүхий эдүүд