សង្ខេប

2.892
លក់
7
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
2.899
ទិញ
0.896
គិតជាពិន្ទុ (1m)
44.89%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
10.36%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

01:00 – 24:00
ចន្ទ
01:00 – 24:00
អង្គារ
01:00 – 24:00
ពុធ
01:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
01:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Natural Gas vs US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
ទំនិញ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:20
អានុភាពនៃឧបករណ៍
5%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
10000 MMBTU
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
10.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
1,1 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-9,307 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី