សង្ខេប

30.788
លក់
8
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
30.796
ទិញ
1.202
គិតជាពិន្ទុ (1m)
4.06%
គិតជាភាគរយ (1m)
97.3%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
2.66%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

01:06 – 23:59
ចន្ទ
01:02 – 23:59
អង្គារ
01:02 – 23:59
ពុធ
01:02 – 23:59
ព្រហស្បតិ៍
01:02 – 23:59
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Silver vs US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
ទំនិញ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
5000 Oz
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
5.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-4,162 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
2,14 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី