សង្ខេប

103.97
លក់
4
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
104.01
ទិញ
-1.55
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-1.47%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.66%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

03:05 – 24:00
ចន្ទ
03:05 – 24:00
អង្គារ
03:05 – 24:00
ពុធ
03:05 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
03:05 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Dollar Index
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
100 Contracts
ទំហំ 1 lot
0,1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,1 lots
ជំហានបរិមាណ
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.784502%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.424073%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី