សង្ខេប

92.33000
លក់
46870
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
92.79870
ទិញ
4.368
គិតជាពិន្ទុ (1m)
4.97%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.57%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

10:00 – 17:45
ចន្ទ
10:00 – 17:45
អង្គារ
10:00 – 17:45
ពុធ
10:00 – 17:45
ព្រហស្បតិ៍
10:00 – 17:45
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Russian Ruble
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
RUB
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-4.531 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
3.356,736 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី