សង្ខេប

85.91410
លក់
48900
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
86.40310
ទិញ
-0.6159
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-0.71%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.16%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

07:00 – 19:00
ចន្ទ
07:00 – 19:00
អង្គារ
07:00 – 19:00
ពុធ
07:00 – 19:00
ព្រហស្បតិ៍
07:00 – 19:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs Russian Ruble
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
RUB
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 USD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-4.531 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
3.356,736 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី