សង្ខេប

1330.20
លក់
60
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
1330.80
ទិញ
-4.1
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-0.31%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.24%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

03:05 – 23:00
ចន្ទ
03:05 – 23:00
អង្គារ
03:05 – 23:00
ពុធ
03:05 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
03:05 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

US Dollar vs South Korean Won
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
KRW
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 KRW
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.75 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-5,544 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-20,316 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី