សង្ខេប

11271.92
លក់
610
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
11278.02
ទិញ
57.92
គិតជាពិន្ទុ (1m)
0.52%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.51%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

09:05 – 21:00
ចន្ទ
09:05 – 21:00
អង្គារ
09:05 – 21:00
ពុធ
09:05 – 21:00
ព្រហស្បតិ៍
09:05 – 21:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Spain 35 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
EUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:100
អានុភាពនៃឧបករណ៍
1%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1 Contracts
ទំហំ 1 lot
0,1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-0.288609%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-0.432914%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី