សង្ខេប

8.76807
លក់
432
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
8.77239
ទិញ
0.03087
គិតជាពិន្ទុ (1m)
0.35%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.41%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

00:06 – 24:00
ចន្ទ
00:00 – 24:00
អង្គារ
00:00 – 24:00
ពុធ
00:00 – 24:00
ព្រហស្បតិ៍
00:00 – 24:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

British Pound vs Danish Krone
ឈ្មោះ​ពេញ
រូបិយប័ណ្ណ
ប្រភេទ
DKK
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:200
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100000 GBP
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
0.14 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
38,028 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-82,536 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី