សង្ខេប

84.95
លក់
1
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
84.96
ទិញ
-5.65
គិតជាពិន្ទុ (1m)
-6.24%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
2.53%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

16:35 – 23:00
ចន្ទ
16:35 – 23:00
អង្គារ
16:35 – 23:00
ពុធ
16:35 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
16:35 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Starbucks Corporation
ឈ្មោះ​ពេញ
NASDAQ ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:50
អានុភាពនៃឧបករណ៍
2%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1 Shares
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-6%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
2.5%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី