សង្ខេប

26.59
លក់
1
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
26.60
ទិញ
0.21
គិតជាពិន្ទុ (1m)
0.80%
គិតជាភាគរយ (1m)
100%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
1.32%
ភាពប្រែប្រួល (1m)

វគ្គជួញដូរ

10:05 – 18:30
ចន្ទ
10:05 – 18:30
អង្គារ
10:05 – 18:30
ពុធ
10:05 – 18:30
ព្រហស្បតិ៍
10:05 – 18:30
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Bayer AG
ឈ្មោះ​ពេញ
EU ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
EUR
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:50
អានុភាពនៃឧបករណ៍
2%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1 Shares
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
10.000 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-6%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
2.5%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
សុក្រ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី