@To MonNi

-99.08 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
530 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~2 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
5 ហានិភ័យ
-2.04%
មីនា 2023
-7.05%
មេសា 2023
-1.19%
ឧសភា 2023
-25.46%
មិថុនា 2023
3.8%
កក្កដា 2023
13.96%
សីហា 2023
-14.27%
កញ្ញា 2023
-13.73%
តុលា 2023
-17.47%
វិច្ជិកា 2023
-95.36%
ធ្នូ 2023
-27.27%
មករា 2024
-11.54%
កុម្ភៈ 2024
ហានិភ័យ0
មីនា 2023
ហានិភ័យ0
មេសា 2023
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2023
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2023
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2023
ហានិភ័យ0
សីហា 2023
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2023
ហានិភ័យ5
តុលា 2023
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2023
ហានិភ័យ9
ធ្នូ 2023
ហានិភ័យ9
មករា 2024
ហានិភ័យ6
កុម្ភៈ 2024
0
មីនា 2023
0
មេសា 2023
0
ឧសភា 2023
0
មិថុនា 2023
0
កក្កដា 2023
0
សីហា 2023
0
កញ្ញា 2023
1
តុលា 2023
0
វិច្ជិកា 2023
0
ធ្នូ 2023
0
មករា 2024
0
កុម្ភៈ 2024

ឧបករណ៍ពេញនិយម

USDJPYf
US Dollar vs Japanese Yen
4116
ជួញដូរ
26.2%
មានចំណេញ
XAUUSDf
Gold vs US Dollar
3744
ជួញដូរ
60.6%
មានចំណេញ
EURUSDf
Euro vs US Dollar
1070
ជួញដូរ
29.9%
មានចំណេញ
AUDCADf
Australian Dollar vs Canadian Dollar
622
ជួញដូរ
57.4%
មានចំណេញ
NZDCADf
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
578
ជួញដូរ
53.5%
មានចំណេញ
EURJPYf
Euro vs Japanese Yen
384
ជួញដូរ
51%
មានចំណេញ
GBPUSDf
British Pound vs US Dollar
375
ជួញដូរ
62.7%
មានចំណេញ
AUDJPYf
Australian Dollar vs Japanese Yen
353
ជួញដូរ
62.3%
មានចំណេញ
GBPJPYf
British Pound vs Japanese Yen
322
ជួញដូរ
50.9%
មានចំណេញ
NZDJPYf
New Zealand Dollar vs Japanese Yen
289
ជួញដូរ
49.1%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

14420
ជួញដូរ  សរុប
73.6%
រូបិយប័ណ្ណ
26%
ទំនិញ
0.4%
កាក់ Crypto