@Monni

-6.86 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
754 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 800 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~45 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
5
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
4.15%
សីហា 2023
-6.06%
កញ្ញា 2023
-7.83%
តុលា 2023
-5.07%
វិច្ជិកា 2023
2.76%
ធ្នូ 2023
-9.24%
មករា 2024
-2.98%
កុម្ភៈ 2024
-7.37%
មីនា 2024
1.5%
មេសា 2024
3.76%
ឧសភា 2024
6.63%
មិថុនា 2024
-3.43%
កក្កដា 2024
ហានិភ័យ2
សីហា 2023
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2023
ហានិភ័យ3
តុលា 2023
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2023
ហានិភ័យ2
ធ្នូ 2023
ហានិភ័យ3
មករា 2024
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2024
ហានិភ័យ3
មីនា 2024
ហានិភ័យ3
មេសា 2024
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2024
ហានិភ័យ3
មិថុនា 2024
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2024
7
សីហា 2023
7
កញ្ញា 2023
7
តុលា 2023
7
វិច្ជិកា 2023
7
ធ្នូ 2023
7
មករា 2024
6
កុម្ភៈ 2024
5
មីនា 2024
5
មេសា 2024
5
ឧសភា 2024
5
មិថុនា 2024
5
កក្កដា 2024

ទ្រព្យសកម្មជួញដូរពេញនិយម

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
1042
ជួញដូរ
56%
មានចំណេញ
USDJPY.
US Dollar vs Japanese Yen
823
ជួញដូរ
33.5%
មានចំណេញ
EURUSD.
Euro vs US Dollar
605
ជួញដូរ
48.9%
មានចំណេញ
BTCUSD_m
Bitcoin vs US Dollar
323
ជួញដូរ
51.1%
មានចំណេញ
NZDCAD.
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
320
ជួញដូរ
60%
មានចំណេញ
AUDUSD.
Australian Dollar vs US Dollar
208
ជួញដូរ
46.6%
មានចំណេញ
AUDNZD.
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
158
ជួញដូរ
59.5%
មានចំណេញ
GBPUSD.
British Pound vs US Dollar
155
ជួញដូរ
62.6%
មានចំណេញ
EURAUD.
Euro vs Australian Dollar
150
ជួញដូរ
71.3%
មានចំណេញ
AUDCAD.
Australian Dollar vs Canadian Dollar
138
ជួញដូរ
62.3%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

5110
ជួញដូរ  សរុប
72.8%
រូបិយប័ណ្ណ
20.4%
ទំនិញ
6.8%
កាក់ Crypto