حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۶:۵۱
2346.67
2336.58
0.00
0.00
سود
‪-0.10 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۶:۵۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2346.67
Stop loss
0.00
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2336.58
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۶:۲۸
2341.01
2336.97
0.00
0.00
سود
‪0.04 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۶:۲۸
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2341.01
Stop loss
0.00
سود
‪0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2336.97
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۷:۲۲
2345.26
2336.58
0.00
0.00
سود
‪-0.09 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۷:۲۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
2345.26
Stop loss
0.00
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2336.58
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۴
2343.95
2336.97
0.00
0.00
سود
‪0.07 USD‬
XAUUSD_x
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۴
نوع
فروش
قیمت باز شدن
2343.95
Stop loss
0.00
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2336.97
Take profit
0.00