حالت آزمایشی
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۴۳:۵۲
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۵۶
خرید
0.01
0.54218
0.54877
سود
‪0.09 USD‬
NZDCHF
معامله
#1557103519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۴۳:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.54218
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.54877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۳۶
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۵۴
فروش
0.01
1.9277
1.91524
سود
‪0.08 USD‬
GBPAUD
معامله
#1558042443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.9277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.91524
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۵۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۲
خرید
0.01
1.0734
1.07201
سود
‪-0.01 USD‬
AUDNZD
معامله
#1557090124
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۴۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۹:۳۱
خرید
0.01
2.07662
2.07238
سود
‪-0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1557090165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۴۷
نوع
خرید
نقطه ورود
2.07662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.07238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۳۳:۱۸
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۴۹
خرید
0.01
97.594
97.909
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1557052938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۳۳:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
97.594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
97.909
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۴:۱۲:۴۲
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۰
فروش
0.01
1.27518
1.27648
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1557058699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۴:۱۲:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.27518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.27648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۴۱:۰۴
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۰
فروش
0.01
168.679
168.567
سود
‪0.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#1557035779
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۴۱:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
168.679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
168.567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۴۹:۰۶
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۴۰:۵۵
خرید
0.01
1.06965
1.0709
سود
‪0.01 USD‬
AUDNZD
معامله
#1556995692
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۴۹:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۴۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.0709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۵۳:۳۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۳:۴۲:۲۰
خرید
0.01
1.66787
1.66642
سود
‪-0.01 USD‬
EURAUD
معامله
#1556995748
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۵۳:۳۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.66787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۳:۴۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.66642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۲۲:۳۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۳
خرید
0.01
1.27013
1.27219
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556981354
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۲۲:۳۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.27013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.27219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۵۷
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۳۶
فروش
0.01
97.632
97.494
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1556985063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
97.632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۱۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
97.494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۱۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۷:۱۰:۵۳
فروش
0.01
0.53782
0.53893
سود
‪-0.01 USD‬
NZDCHF
معامله
#1556967643
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۱۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.53782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۰۷:۱۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.53893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۴۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۴۹
فروش
0.01
150.422
149.937
سود
‪0.03 USD‬
USDJPY
معامله
#1556938014
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
150.422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
149.937
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۳۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۲۷:۵۳
فروش
0.01
2115.73
2120.27
سود
‪-0.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556916942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۳۹:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2115.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۰:۲۷:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
2120.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۴۱:۴۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۴۲
فروش
0.01
1.26563
1.26845
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556866961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۴۱:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۴:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.26845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۲۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۴
خرید
0.01
1.71761
1.71865
سود
‪0.01 USD‬
GBPCAD
معامله
#1556881463
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.71761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.71865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۳۴
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۰
خرید
0.01
1.71761
1.71867
سود
‪0.01 USD‬
GBPCAD
معامله
#1556881466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۳۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.71761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.71867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۷:۱۸:۵۷
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۲۶
فروش
0.01
1.26256
1.26355
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556816597
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۷:۱۸:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26355
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۷:۲۱
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۵۹:۰۲
خرید
0.01
0.88266
0.88342
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1556808614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۷:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۵۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.88342
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۶:۰۰
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۰۸:۴۹
خرید
0.01
0.65002
0.65132
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556808605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۲۶:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۰۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.65132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۲
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۵۲:۵۵
خرید
0.01
2046.78
2044.59
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556805152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۳۱:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
2046.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۵۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
2044.59
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۷:۳۰
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۲۳
خرید
0.01
2037.49
2035.71
سود
‪-0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556758232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۷:۳۰
نوع
خرید
نقطه ورود
2037.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
2035.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۵:۳۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۹
فروش
0.01
98.206
97.935
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1556697189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۵:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
98.206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
97.935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۵۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۸
فروش
0.01
0.65282
0.64953
سود
‪0.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#1556696155
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.64953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۱
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۵:۵۵
خرید
0.01
2028.08
2028.69
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556637119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
2028.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۵:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
2028.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۲۵:۲۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۰۸:۴۰
فروش
0.01
0.65222
0.65148
سود
‪0.01 USD‬
CADCHF
معامله
#1556607863
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۲۵:۲۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.65222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۰۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.65148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۳۵
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۱۱:۳۷
فروش
0.01
1.26549
1.26788
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556571388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۳۱:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۱۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26788
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۳۸
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۴۷
خرید
0.01
2023.63
2024.51
سود
‪0.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556549445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
2023.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
2024.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۰۷:۲۵
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۱۸
خرید
0.01
1.08236
1.08194
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1556490563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۰۷:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08194
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۴:۲۹
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۱۸
خرید
0.01
0.61872
0.61969
سود
‪0.01 USD‬
NZDUSD
معامله
#1556460556
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۴:۲۹
نوع
خرید
نقطه ورود
0.61872
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.61969
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۱۰:۲۹
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۲
فروش
0.01
0.88338
0.88575
سود
‪-0.02 USD‬
AUDCAD
معامله
#1556499915
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۱۰:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.88575
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۶:۵۷:۴۰
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۰۷:۲۸
خرید
0.01
111.042
111.345
سود
‪0.02 USD‬
CADJPY
معامله
#1556460280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۶:۵۷:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
111.042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۰۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
111.345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۲
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۰۴
فروش
0.01
1.25751
1.26274
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556339640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۴۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.25751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.26274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۲۶:۳۴
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۴۴
فروش
0.01
1.07962
1.08201
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1556470279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۲۶:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۰۶:۴۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۲
فروش
0.01
1.94848
1.94451
سود
‪0.03 USD‬
GBPAUD
معامله
#1556248921
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۰۶:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.94848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.94451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۰۷
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۰۵:۰۴
فروش
0.01
1.26097
1.26054
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556162227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۰۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.26054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۰۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۱۸:۲۷
فروش
0.01
1.26094
1.26651
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#1556162237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۰:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۵۳:۱۲
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۰۲
فروش
0.01
1.6997
1.69923
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD
معامله
#1556052734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۵۳:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.6997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۲۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.69923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۵۳:۱۲
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۱:۳۲
فروش
0.01
1.6997
1.69606
سود
‪0.03 USD‬
GBPCAD
معامله
#1556052733
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۵۳:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.6997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.69606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۵۴:۲۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۰۴:۱۴
فروش
0.01
42632.3
43227.51
سود
‪-0.06 USD‬
BTCUSD
معامله
#1555910519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۵۴:۲۳
نوع
فروش
نقطه ورود
42632.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
43227.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۵۴:۲۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۹:۳۸
فروش
0.01
42632.3
42356.84
سود
‪0.03 USD‬
BTCUSD
معامله
#1555910518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۵۴:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
42632.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۰۰:۳۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
42356.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۰۲
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۲۲
فروش
0.01
1.26568
1.27016
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1555801610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.27016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۴۵
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۲:۱۸
فروش
0.01
0.8609
0.86468
سود
‪-0.05 USD‬
USDCHF
معامله
#1555700123
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۵۳:۴۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.8609
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.86468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۵:۲۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۳۰
فروش
0.01
0.82111
0.82455
سود
‪-0.03 USD‬
NZDCAD
معامله
#1555711141
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۰۵:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
0.82111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.82455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۲:۳۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۲۰
فروش
0.01
0.61272
0.61498
سود
‪-0.02 USD‬
NZDUSD
معامله
#1555685958
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۴۲:۳۱
نوع
فروش
نقطه ورود
0.61272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.61498
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۰۲
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۲۶:۳۴
فروش
0.01
1.34251
1.34474
سود
‪-0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1555698294
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۲۲:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.34251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۲۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.34474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۲۸
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۳۱
فروش
0.01
0.86376
0.86369
سود
‪0.00 USD‬
USDCHF
معامله
#1555660680
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
0.86376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۱:۲۶:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.86369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۰۴
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۰۹:۰۷
فروش
0.01
0.88707
0.88627
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1555576718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۴ ۲۱:۲۶:۰۴
نوع
فروش
نقطه ورود
0.88707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۰۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۳۰:۰۲
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۰۹:۰۶
فروش
0.01
1.64748
1.64548
سود
‪0.01 USD‬
EURAUD
معامله
#1555622769
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۱:۳۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.64748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۴ ۰۹:۰۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.64548
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۳۷
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۲۳
خرید
0.01
109.777
110.14
سود
‪0.02 USD‬
CADJPY
معامله
#1555592547
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۵۴:۳۷
نوع
خرید
نقطه ورود
109.777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
110.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬