حالت آزمایشی
۱۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۶
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۱۹
خرید
1.45
1.7118
1.70069
سود
‪-1 209.05 EUR‬
GBPCAD
معامله
#187798826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.7118
بهره
‪-77.94 EUR‬
مجموع
‪-1 102.20 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۳۳:۱۹
حجم معامله
1.45
خروج
1.70069
هزینه های کمیسیون
‪-28.91 EUR‬
سود
‪-1 209.05 EUR‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۳ ۱۳:۱۸:۳۴
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۸:۳۸
فروش
25
81.911
86.614
سود
‪-1 289.38 EUR‬
USCRUDE
معامله
#187229245
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۳ ۱۳:۱۸:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
81.911
بهره
‪-182.33 EUR‬
مجموع
‪-1 094.80 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۸:۳۸
حجم معامله
25
خروج
86.614
هزینه های کمیسیون
‪-12.25 EUR‬
سود
‪-1 289.38 EUR‬
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۲:۱۲:۰۳
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۴۲:۳۶
خرید
2
25967.31
27567.31
سود
‪2 897.37 EUR‬
BTCUSD
معامله
#188616383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۲:۱۲:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
25967.31
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2 955.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۴۲:۳۶
حجم معامله
2
خروج
27567.31
هزینه های کمیسیون
‪-57.66 EUR‬
سود
‪2 897.37 EUR‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۳ ۱۳:۱۴:۳۷
۰۸.۰۸.۲۰۲۳ ۰۸:۵۹:۵۷
فروش
0.5
162.588
164.199
سود
‪-525.77 EUR‬
CHFJPY
معامله
#187229006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۳ ۱۳:۱۴:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
162.588
بهره
‪-4.83 EUR‬
مجموع
‪-510.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۳ ۰۸:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
164.199
هزینه های کمیسیون
‪-9.97 EUR‬
سود
‪-525.77 EUR‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۳ ۱۶:۰۱:۵۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۳ ۱۴:۱۶:۳۹
فروش
1
0.9002
0.88872
سود
‪770.28 EUR‬
AUDCAD
معامله
#186123267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۳ ۱۶:۰۱:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
0.9002
بهره
‪6.53 EUR‬
مجموع
‪783.69 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۳ ۱۴:۱۶:۳۹
حجم معامله
1
خروج
0.88872
هزینه های کمیسیون
‪-19.94 EUR‬
سود
‪770.28 EUR‬
۲۷.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۱۳:۴۱
۱۲.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۰۲
فروش
0.35
1.09467
1.11219
سود
‪-549.56 EUR‬
EURUSD
معامله
#185257687
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۲۳ ۱۷:۱۳:۴۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.09467
بهره
‪5.27 EUR‬
مجموع
‪-551.34 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۰۲
حجم معامله
0.35
خروج
1.11219
هزینه های کمیسیون
‪-3.49 EUR‬
سود
‪-549.56 EUR‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۱۶:۱۷
۰۵.۰۷.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۰۶
خرید
10
68.341
72.047
سود
‪329.16 EUR‬
USCRUDE
معامله
#185303223
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۱۶:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
68.341
بهره
‪-6.00 EUR‬
مجموع
‪340.06 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۰۶
حجم معامله
10
خروج
72.047
هزینه های کمیسیون
‪-4.90 EUR‬
سود
‪329.16 EUR‬
۲۷.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۱۶:۰۵
۲۷.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۳۵:۳۱
خرید
10
69.148
67.932
سود
‪-115.87 EUR‬
USCRUDE
معامله
#185249615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۱۶:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
69.148
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-110.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۳۵:۳۱
حجم معامله
10
خروج
67.932
هزینه های کمیسیون
‪-4.90 EUR‬
سود
‪-115.87 EUR‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۱۸:۵۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۱۳
خرید
0.35
1.07047
1.08381
سود
‪397.18 EUR‬
EURUSD
معامله
#184079141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۱۸:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07047
بهره
‪-30.13 EUR‬
مجموع
‪430.80 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۱۳
حجم معامله
0.35
خروج
1.08381
هزینه های کمیسیون
‪-3.49 EUR‬
سود
‪397.18 EUR‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۲۶:۲۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۴۸:۱۹
فروش
5
1862.21
1761.01
سود
‪208.97 EUR‬
ETHUSD
معامله
#184079703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۲۶:۲۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1862.21
بهره
‪-251.38 EUR‬
مجموع
‪470.79 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۳ ۲۰:۴۸:۱۹
حجم معامله
5
خروج
1761.01
هزینه های کمیسیون
‪-10.44 EUR‬
سود
‪208.97 EUR‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۲۸:۴۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۰۲:۳۹
فروش
5
1861.46
1722.31
سود
‪385.53 EUR‬
ETHUSD
معامله
#184079857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۲۸:۴۳
نوع
فروش
نقطه ورود
1861.46
بهره
‪-251.38 EUR‬
مجموع
‪647.34 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۳ ۱۱:۰۲:۳۹
حجم معامله
5
خروج
1722.31
هزینه های کمیسیون
‪-10.43 EUR‬
سود
‪385.53 EUR‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۲۱:۵۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۱۳:۵۶
خرید
15
68.238
70.817
سود
‪352.49 EUR‬
USCRUDE
معامله
#184079424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۳:۲۱:۵۸
نوع
خرید
نقطه ورود
68.238
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪359.84 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۳ ۱۹:۱۳:۵۶
حجم معامله
15
خروج
70.817
هزینه های کمیسیون
‪-7.35 EUR‬
سود
‪352.49 EUR‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۳ ۲۱:۰۱:۵۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۵۷
خرید
0.35
0.88806
0.90168
سود
‪557.51 EUR‬
USDCHF
معامله
#182192830
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۳ ۲۱:۰۱:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.88806
بهره
‪71.03 EUR‬
مجموع
‪489.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.35
خروج
0.90168
هزینه های کمیسیون
‪-3.49 EUR‬
سود
‪557.51 EUR‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۳ ۱۲:۰۴:۵۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۱۹
فروش
0.35
2023.07
1963.59
سود
‪1 966.40 EUR‬
XAUUSD
معامله
#183074128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۳ ۱۲:۰۴:۵۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2023.07
بهره
‪43.37 EUR‬
مجموع
‪1 930.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.35
خروج
1963.59
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪1 966.40 EUR‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۳ ۲۳:۳۶:۲۸
۱۷.۰۵.۲۰۲۳ ۱۱:۲۷:۱۵
فروش
0.35
1.10402
1.08429
سود
‪658.22 EUR‬
EURUSD
معامله
#182343120
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۳ ۲۳:۳۶:۲۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.10402
بهره
‪24.84 EUR‬
مجموع
‪636.87 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۳ ۱۱:۲۷:۱۵
حجم معامله
0.35
خروج
1.08429
هزینه های کمیسیون
‪-3.49 EUR‬
سود
‪658.22 EUR‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۲۰:۲۳:۱۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۵
فروش
0.15
1995.45
2059.91
سود
‪-826.76 EUR‬
XAUUSD
معامله
#181874354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۲۰:۲۳:۱۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1995.45
بهره
‪49.81 EUR‬
مجموع
‪-873.58 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.15
خروج
2059.91
هزینه های کمیسیون
‪-2.99 EUR‬
سود
‪-826.76 EUR‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۳۵:۱۰
۲۸.۰۴.۲۰۲۳ ۲۱:۲۸:۵۷
فروش
0.15
166.957
171.106
سود
‪-435.69 EUR‬
GBPJPY
معامله
#182064427
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۳۵:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
166.957
بهره
‪-18.02 EUR‬
مجموع
‪-414.68 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۳ ۲۱:۲۸:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
171.106
هزینه های کمیسیون
‪-2.99 EUR‬
سود
‪-435.69 EUR‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۳۴:۵۶
۲۸.۰۴.۲۰۲۳ ۱۰:۱۲:۲۴
فروش
0.15
166.956
169.443
سود
‪-270.68 EUR‬
GBPJPY
معامله
#182064425
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۳۴:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
166.956
بهره
‪-18.02 EUR‬
مجموع
‪-249.67 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۳ ۱۰:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.15
خروج
169.443
هزینه های کمیسیون
‪-2.99 EUR‬
سود
‪-270.68 EUR‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۴۳:۵۴
۲۶.۰۴.۲۰۲۳ ۲۳:۳۴:۰۰
فروش
15
81.949
74.348
سود
‪1 007.08 EUR‬
USCRUDE
معامله
#181840729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۴۳:۵۴
نوع
فروش
نقطه ورود
81.949
بهره
‪-18.27 EUR‬
مجموع
‪1 032.70 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۳ ۲۳:۳۴:۰۰
حجم معامله
15
خروج
74.348
هزینه های کمیسیون
‪-7.35 EUR‬
سود
‪1 007.08 EUR‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۱۳:۰۴:۳۵
۲۶.۰۴.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۱۱
فروش
0.35
1.10334
1.10815
سود
‪-154.04 EUR‬
EURUSD
معامله
#182227376
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۱۳:۰۴:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.10334
بهره
‪1.37 EUR‬
مجموع
‪-151.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۳ ۱۶:۲۴:۱۱
حجم معامله
0.35
خروج
1.10815
هزینه های کمیسیون
‪-3.49 EUR‬
سود
‪-154.04 EUR‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۱۷:۰۶
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۳۹
فروش
0.35
1.1043
1.10655
سود
‪-74.66 EUR‬
EURUSD
معامله
#182196851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۱۷:۰۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.1043
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-71.17 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۳۹
حجم معامله
0.35
خروج
1.10655
هزینه های کمیسیون
‪-3.49 EUR‬
سود
‪-74.66 EUR‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۴۶:۴۴
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۰
فروش
0.25
147.237
148.531
سود
‪-227.78 EUR‬
EURJPY
معامله
#182064508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۴۶:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
147.237
بهره
‪-4.99 EUR‬
مجموع
‪-217.80 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.25
خروج
148.531
هزینه های کمیسیون
‪-4.99 EUR‬
سود
‪-227.78 EUR‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۳ ۱۲:۰۴:۴۵
۲۴.۰۴.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۳۶
فروش
0.35
1.67246
1.68976
سود
‪-411.30 EUR‬
GBPCAD
معامله
#181644757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۳ ۱۲:۰۴:۴۵
نوع
فروش
نقطه ورود
1.67246
بهره
‪0.60 EUR‬
مجموع
‪-404.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۳۶
حجم معامله
0.35
خروج
1.68976
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪-411.30 EUR‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۳۹:۴۶
۲۴.۰۴.۲۰۲۳ ۱۲:۴۱:۲۸
فروش
0.35
1.62637
1.64766
سود
‪-459.12 EUR‬
EURAUD
معامله
#182064448
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۳ ۰۰:۳۹:۴۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.62637
بهره
‪0.11 EUR‬
مجموع
‪-452.25 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۳ ۱۲:۴۱:۲۸
حجم معامله
0.35
خروج
1.64766
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪-459.12 EUR‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۲۰:۲۵:۱۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۳ ۲۲:۳۳:۰۵
فروش
0.6
29485.25
28107.82
سود
‪672.39 EUR‬
BTCUSD
معامله
#181874400
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۲۰:۲۵:۱۲
نوع
فروش
نقطه ورود
29485.25
بهره
‪-62.48 EUR‬
مجموع
‪754.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۳ ۲۲:۳۳:۰۵
حجم معامله
0.6
خروج
28107.82
هزینه های کمیسیون
‪-19.44 EUR‬
سود
‪672.39 EUR‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۴۵:۳۵
۱۸.۰۴.۲۰۲۳ ۱۰:۲۲:۳۲
فروش
0.35
165.893
166.945
سود
‪-263.04 EUR‬
GBPJPY
معامله
#181840818
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۴۵:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
165.893
بهره
‪-6.03 EUR‬
مجموع
‪-250.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۳ ۱۰:۲۲:۳۲
حجم معامله
0.35
خروج
166.945
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪-263.04 EUR‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۵:۰۸:۴۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۱۳
خرید
0.35
0.90316
0.8946
سود
‪-213.03 EUR‬
AUDCAD
معامله
#181721276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۵:۰۸:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.90316
بهره
‪-1.82 EUR‬
مجموع
‪-204.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۲۵:۱۳
حجم معامله
0.35
خروج
0.8946
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪-213.03 EUR‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۸:۱۰:۳۲
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۳۲
فروش
15
79.886
84.566
سود
‪-644.59 EUR‬
USCRUDE
معامله
#181293561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۸:۱۰:۳۲
نوع
فروش
نقطه ورود
79.886
بهره
‪1.42 EUR‬
مجموع
‪-638.66 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۳۲
حجم معامله
15
خروج
84.566
هزینه های کمیسیون
‪-7.35 EUR‬
سود
‪-644.59 EUR‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۰:۳۶:۳۸
۱۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۳۵
فروش
0.3
1.08864
1.10477
سود
‪-425.69 EUR‬
EURUSD
معامله
#181182139
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۰:۳۶:۳۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08864
بهره
‪15.31 EUR‬
مجموع
‪-438.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۵:۵۴:۳۵
حجم معامله
0.3
خروج
1.10477
هزینه های کمیسیون
‪-2.99 EUR‬
سود
‪-425.69 EUR‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۳ ۱۳:۵۳:۵۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۵۱:۱۰
فروش
0.35
164.095
166.646
سود
‪-677.06 EUR‬
GBPJPY
معامله
#181394242
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۳ ۱۳:۵۳:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
164.095
بهره
‪-61.24 EUR‬
مجموع
‪-608.84 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۳ ۱۱:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.35
خروج
166.646
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪-677.06 EUR‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۰:۴۰:۲۴
۰۴.۰۴.۲۰۲۳ ۱۲:۱۶:۳۳
فروش
0.35
164.617
166.238
سود
‪-409.77 EUR‬
GBPJPY
معامله
#181182460
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۰:۴۰:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
164.617
بهره
‪-12.29 EUR‬
مجموع
‪-390.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۳ ۱۲:۱۶:۳۳
حجم معامله
0.35
خروج
166.238
هزینه های کمیسیون
‪-6.98 EUR‬
سود
‪-409.77 EUR‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۲ ۱۲:۲۳:۵۹
۱۴.۱۲.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۱۴
فروش
0.05
1.06582
1.06625
سود
‪-2.45 EUR‬
EURUSD
معامله
#176427037
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۲ ۱۲:۲۳:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06582
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-2.02 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.06625
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-2.45 EUR‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۳۹
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۹:۲۹
فروش
0.05
1.02864
1.02879
سود
‪-1.58 EUR‬
EURCHF
معامله
#167860985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۳۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.02864
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.73 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۹:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.02879
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-1.58 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۲:۰۱:۲۴
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۵۱
فروش
5
75.943
90.896
سود
‪-691.77 EUR‬
USCRUDE
معامله
#166641937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۲:۰۱:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
75.943
بهره
‪-37.96 EUR‬
مجموع
‪-651.71 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۵۱
حجم معامله
5
خروج
90.896
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 EUR‬
سود
‪-691.77 EUR‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۰۵
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۲:۰۱:۳۰
خرید
0.5
0.65763
0.6647
سود
‪295.49 EUR‬
NZDUSD
معامله
#167096602
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.65763
بهره
‪-8.54 EUR‬
مجموع
‪308.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۲:۰۱:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
0.6647
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪295.49 EUR‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۳۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۹:۵۸
خرید
0.5
1.26988
1.26706
سود
‪-104.41 EUR‬
USDCAD
معامله
#167096610
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26988
بهره
‪-1.36 EUR‬
مجموع
‪-98.78 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.26706
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪-104.41 EUR‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۳۵
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۰۸
فروش
0.5
0.70667
0.70832
سود
‪-78.55 EUR‬
AUDUSD
معامله
#167096569
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۳۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.70667
بهره
‪-1.05 EUR‬
مجموع
‪-73.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.70832
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪-78.55 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۴۴
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
فروش
5
75.944
78.07
سود
‪-97.10 EUR‬
USCRUDE
معامله
#166641834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
75.944
بهره
‪-0.83 EUR‬
مجموع
‪-94.17 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
5
خروج
78.07
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 EUR‬
سود
‪-97.10 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۴۶:۱۱
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
خرید
0.5
1802.99
1816.75
سود
‪597.38 EUR‬
XAUUSD
معامله
#166641726
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۴۶:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1802.99
بهره
‪-3.59 EUR‬
مجموع
‪609.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1816.75
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪597.38 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۳۲
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۰:۱۹
خرید
0.5
125.573
126.299
سود
‪266.13 EUR‬
CHFJPY
معامله
#166641828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۳۲
نوع
خرید
نقطه ورود
125.573
بهره
‪-2.63 EUR‬
مجموع
‪277.29 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
126.299
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪266.13 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۱۹
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۰:۰۰:۰۵
خرید
0.5
125.563
125.316
سود
‪-105.99 EUR‬
CHFJPY
معامله
#166641821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
125.563
بهره
‪-2.63 EUR‬
مجموع
‪-94.83 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۰:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.5
خروج
125.316
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-105.99 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۳:۰۷
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۵:۱۱:۴۱
خرید
0.5
0.72566
0.7238
سود
‪-86.20 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166618229
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۳:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.72566
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-81.93 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۵:۱۱:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.7238
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪-86.20 EUR‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
۳۰.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۲:۴۹
خرید
0.5
1.45488
1.44287
سود
‪-453.69 EUR‬
EURCAD
معامله
#166342931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.45488
بهره
‪-28.98 EUR‬
مجموع
‪-416.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.44287
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-453.69 EUR‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۸
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۰
خرید
1
0.72273
0.72648
سود
‪305.37 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166440254
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.72273
بهره
‪-16.25 EUR‬
مجموع
‪330.15 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۰
حجم معامله
1
خروج
0.72648
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪305.37 EUR‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۴۰
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
خرید
0.5
23.099
22.905
سود
‪-438.27 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166527255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
23.099
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-429.74 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
22.905
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-438.27 EUR‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۶
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۱
خرید
0.5
1807.19
1803.44
سود
‪-174.50 EUR‬
XAUUSD
معامله
#166526235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1807.19
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-165.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
1803.44
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-174.50 EUR‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۶
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۸
فروش
1
1.6629
1.66797
سود
‪-320.56 EUR‬
EURNZD
معامله
#166484384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.6629
بهره
‪0.46 EUR‬
مجموع
‪-303.96 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۸
حجم معامله
1
خروج
1.66797
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-320.56 EUR‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۲۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
فروش
1
1.56703
1.56098
سود
‪370.46 EUR‬
EURAUD
معامله
#166484369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۲۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.56703
بهره
‪-0.06 EUR‬
مجموع
‪387.58 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1.56098
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪370.46 EUR‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۲۵
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
خرید
0.5
22.712
22.907
سود
‪422.39 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166484387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
22.712
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪430.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
22.907
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪422.39 EUR‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۲۷
۲۴.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۵۰
خرید
0.5
1.6774
1.65378
سود
‪-738.71 EUR‬
EURNZD
معامله
#166342878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.6774
بهره
‪-16.06 EUR‬
مجموع
‪-714.12 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.65378
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-738.71 EUR‬