حالت آزمایشی

@DL-GREEN

-44.97 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪20%‪

Investment trading strategy with built-in risk hedging.


1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.


2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.


3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

خلاصه

روسیه
کشور
۱٬۰۰۴ روز
در رتبه بندی
‪~5 800 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0%‪
فوریه ۲۰۲۲
‪-0.02%‪
مارس ۲۰۲۲
‪0%‪
آوریل ۲۰۲۲
‪0%‪
می ۲۰۲۲
‪0%‪
ژوئن ۲۰۲۲
‪0%‪
جولای ۲۰۲۲
‪0%‪
آگوست ۲۰۲۲
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۲
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۲
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۲
‪0.2%‪
دسامبر ۲۰۲۲
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۳
ریسک2
فوریه ۲۰۲۲
ریسک2
مارس ۲۰۲۲
ریسک2
آوریل ۲۰۲۲
ریسک2
می ۲۰۲۲
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۲
ریسک2
جولای ۲۰۲۲
ریسک2
آگوست ۲۰۲۲
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۲
ریسک2
اکتبر ۲۰۲۲
ریسک2
نوامبر ۲۰۲۲
ریسک2
دسامبر ۲۰۲۲
ریسک2
ژانویه ۲۰۲۳
0
فوریه ۲۰۲۲
0
مارس ۲۰۲۲
0
آوریل ۲۰۲۲
0
می ۲۰۲۲
0
ژوئن ۲۰۲۲
0
جولای ۲۰۲۲
0
آگوست ۲۰۲۲
0
سپتامبر ۲۰۲۲
0
اکتبر ۲۰۲۲
0
نوامبر ۲۰۲۲
0
دسامبر ۲۰۲۲
0
ژانویه ۲۰۲۳

ابزار محبوب

EURUSD
Euro to US Dollar
26
trades
‪38.5%‪
سودآور

ترکیب بندی موجودی

26
معاملات، کل
‪100%‪
ارزها