حالت آزمایشی

@DL-GREEN

-44.97 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪20%‪

Investment trading strategy with built-in risk hedging.


1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.


2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.


3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

خلاصه

روسیه
کشور
۱٬۴۴۸ روز
در رتبه بندی
‪~5 700 USD‬
سرمایه شخصی
‪~0 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
0
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪0%‪
می ۲۰۲۳
‪0%‪
ژوئن ۲۰۲۳
‪0%‪
جولای ۲۰۲۳
‪0%‪
آگوست ۲۰۲۳
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۳
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۳
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۴
‪0%‪
فوریه ۲۰۲۴
‪0%‪
مارس ۲۰۲۴
‪0%‪
آوریل ۲۰۲۴
ریسک2
می ۲۰۲۳
ریسک2
ژوئن ۲۰۲۳
ریسک2
جولای ۲۰۲۳
ریسک2
آگوست ۲۰۲۳
ریسک2
سپتامبر ۲۰۲۳
ریسک2
اکتبر ۲۰۲۳
ریسک2
نوامبر ۲۰۲۳
ریسک2
دسامبر ۲۰۲۳
ریسک2
ژانویه ۲۰۲۴
ریسک2
فوریه ۲۰۲۴
ریسک2
مارس ۲۰۲۴
ریسک2
آوریل ۲۰۲۴
0
می ۲۰۲۳
0
ژوئن ۲۰۲۳
0
جولای ۲۰۲۳
0
آگوست ۲۰۲۳
0
سپتامبر ۲۰۲۳
0
اکتبر ۲۰۲۳
0
نوامبر ۲۰۲۳
0
دسامبر ۲۰۲۳
0
ژانویه ۲۰۲۴
0
فوریه ۲۰۲۴
0
مارس ۲۰۲۴
0
آوریل ۲۰۲۴

ابزار محبوب

EURUSD
Euro vs US Dollar
26
trades
‪38.5%‪
سودآور

ترکیب بندی موجودی

26
معاملات، کل
‪100%‪
ارزها